Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

„Neatņemiet mums otrās mājas …”

31.03.2014

Tā saucas krievu laikrakstā „Ziņas Šodien” publicētais raksts par situāciju, kas veidojas, beidzoties LNS projektam „Nepalikt vieniem klusumā”.

Photo

Olga Veidiņa augstu novērtē dzirdes invalīdu dienas centru un projektu "Nepalikt vieniem klusumā"

24.03.2014

Ceturtdien, 20. martā, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Olga Veidiņa apmeklēja Dienas centru cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti, kas atrodas Elvīras ielā 19. Apmeklējuma mērķis bija iepazīties ar centra veiktajām aktivitātēm. Tikšanās reizē klāt bija Dienas centra vadītāja Diāna Zālamane – Leite, Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents, valdes priekšsēdētājs Edgars Vorslovs, sarunā aktīvi ar surdotulku palīdzību iesaistījās dienas centra apmeklētāji-seniori un Eiropas Sociālā fonda projekta „Nepalikt vieniem klusumā” māmiņas.

Photo

Vājdzirdīgajiem ir iespēja saņemt valsts apmaksātu dzirdes aparātu

20.03.2014

Vājdzirdīgām (sākot ar vājdzirdības 3. pakāpi) un nedzirdīgām personām ir tiesības saņemt valsts apmaksātu surdotehniku.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas