Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

Par mūsējiem raksta…

30.09.2014

Laikraksta „Ziemeļlatvija” 18. septembra numurā publicēts Santas Sinkas un Alda Dubļāna raksts „Spēka diena izaicina, iedvesmo un vieno iedzīvotājus visā Latvijā”, kurā aprakstīta arī LNS Smiltenes RB biedres Ingrīdas Ozolas un viņas bērnu dalība Spēka dienas sacensībās. Lūk, fragments no raksta.

Photo

Citi raksta par mūsējiem

01.09.2014

Jaunākajā „Rīgas Viļņi” numurā žurnāliste Sandra Krauze apraksta LNS RC darbinieces – surdotulkotājas Lauru un Justīni Pliskas.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas