Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

Jauno e-talonu rotā Katrīnas Vidneres zīmējums

29.01.2016

Katrīna Vidnere ir aktīva Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem audzēkne – ar interesi līdzdarbojas mācību stundās, apmeklē vairākus interešu pulciņus, kā arī labprāt startē dažādos ārpusskolas konkursos.

Photo

Latvijas Radio: Par to, kā labāk komunicēt un saredzēt

22.01.2016

Lai dators būtu piemērots cilvēkiem ar dzirdes vai redzes traucējumiem, ir izstrādāta virkne palīglīdzekļu, kas var būt gan iekļauti operētājsistēmas sastāvā, gan pieejami kā atsevišķas programmas.

Photo

Būt par tiltu uz nedzirdīgo zemi

22.01.2016

Sociāli noderīgām profesijām, piemēram, skolotājiem, policistiem, ugunsdzēsējiem, ārstiem, kuru pārstāvji strādā sabiedrības labā, pieskaitāma vēl viena, ko cilvēki bieži aizmirst vai pat nezina, un tie ir zīmju valodas tulki jeb – surdotulki.

Photo

Par mums citur: Atver logu sarunai zīmju valodā

20.01.2016

Tā saucas 15. janvārī internetā ievietotā Ingas Papardes intervija ar LNS prezidentu Edgaru Vorslovu par nedzirdīgo cilvēku saziņas iespējām mūsdienās, izmantojot modernos tehniskos palīglīdzekļus.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas