Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

Lai viens otru labāk sadzirdētu…

18.10.2016

Starptautiskā nedzirdīgo diena Kuldīgā, tāpat kā vairākos citos reģionos, aizsākās ar atvērto durvju dienu 20. septembrī, par kuru jau informējām Kopsolī 10. numurā.

Photo

LTV 1. kanālā skatiet raidījumu par latviešu zīmju valodu un tās alfabētu (video)

03.10.2016

20. septembrī Starptautiskās nedzirdīgo nedēļas noskaņās LTV 1. kanāls viesojās LNS, lai intervētu LNS viceprezidenti Inesi Immuri un LNS RC Zīmju valodas attīstības nodaļas vadītāju Lilitu Janševsku par latviešu zīmju valodu un tās alfabētu, kas tika apstiprināts pirms 65 gadiem.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas