Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

Inese Geduša: Ja cilvēki ir atvēri komunikācijai, nekādiem ierobežojumiem nevajag būt

10.06.2016

Šoreiz raidījuma „Pi myusim Latgolā” veidotāji atklāj citiem mazāk zināmo nedzirdīgo pasauli, lai kopā ar surdotulku Inesi Gedušu noskaidrotu, ar kādām problēmām un īpatnībām ikdienā saskaras cilvēki, kuriem liegta spēja dzirdēt, kā arī vai latgaliešu valodai ir vieta nedzirdīgo pasaulē.

Photo

Nedzirdīgo biedrības Rēzeknē pulcējas amatiermākslas festivālā

07.06.2016

Latvijā ir nodibinātas deviņas nedzirdīgo reģionālās biedrības, kas regulāri rīko un pašas piedalās pasākumos un apmācībās. Jūnijā to dalībnieki savus talantus rāda amatiermākslas festivālā. Šogad tas aizritēja Rēzeknē, kārtējo reizi atgādinot, ka nedzirdīgi cilvēki ir svarīga sabiedrības daļa.

Photo

«Gorā» nedzirdīgo amatiermākslas festivāls «Rēzekne – zilo ezeru zeme»

07.06.2016

Lai atklātu īpašo klusuma pasauli un zīmju valodas iespējas dažādās mākslinieciskās aktivitātēs, tostarp dziedāšanā, dejošanā un pantonīmās, šodien Rēzeknē uz 20.Latvijas nedzirdīgo amatiermākslas festivālu no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem ieradušies pašdarbnieki ar īpašām vajadzībām.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas