Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

LM aicina domāt par surdotulku programmu ieviešanu citās izglītības iestādēs

11.10.2017

Perspektīvai surdotulku attīstībai būtu jārunā par šādu programmu ieviešanu citās izglītības iestādēs Latvijā.

Photo

Latvijā trūkst surdotulku - ausu nedzirdīgajiem

11.10.2017

Lai nedzirdīgie cilvēki spētu sazināties un pilnībā iekļauties sabiedrībā, viņiem ir nepieciešams blakus cilvēks, kas spēj iztulkot zīmju valodu. Tas ir surdotulks, kurš nedzirdīgajiem cilvēkiem palīdz dažādās dzīves situācijās, piemēram, lai aizietu pie ārsta, uz banku, mācītos vai veiktu jebkādas darbības, kurās jākomunicējas ar dzirdīgo pasauli. Šobrīd nedzirdīgajiem sarežģījumus un neērtības komunikācijā rada, tas, ka Latvijā trūkst zīmju valodas tulku.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas