Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

LTV1 Ceturtā studija – par Inesi Immuri

07.12.2018

LNS biedru saimē Inese Immure ir labi pazīstama kā LNS viceprezidente un LNS Surdotehniskās palīdzības centra valdes priekšsēdētāja, daudzu aktivitāšu rosinātāja un vadītāja gan darbā, gan sabiedriskajā jomā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas