Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

Sadzirdēt nedzirdamo

15.02.2018

Vai nedzirdīgie cilvēki nedzird mūziku? Vai tas nozīmē, ka viņi var bez tās iztikt?

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas