Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

LNS pārstāves sniedz interviju “Domskaja plošķadj” (video)

25.10.2019

Nedzirdīgo dienā, 29. septembrī, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz Starptautisko nedzirdīgo dienu, Latvijas radio 4 raidījums krievu valodā “Domskaja plošķadj” (Doma laukums) uzaicināja uz sarunu LNS prezidenti Sandru Gerenovsku, viceprezidenti Inesi Immuri, bet tulka lomā šoreiz iejutās Lilita Janševska, kura arī pati piedalījās sarunā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas