Search form

Papildinformācija

21.08.2019

Par surdotehnisko palīglīdzekļu piegādi

Jūlijā SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” parakstīja līgumu ar 3 firmām par surdotehnisko palīglīdzekļu piegādi 2019. gadā.

26.04.2019

Zīmju tulka pakalpojumi ļoti pieprasīti

Lai nedzirdīgie cilvēki spētu sazināties un pilnībā iekļauties sabiedrībā, viņiem ir nepieciešams blakus cilvēks, kas spēj iztulkot zīmju valodā. Tas ir surdotulks, kurš nedzirdīgajiem cilvēkiem palīdz dažādās dzīves situācijās, piemēram, lai aizietu pie ārsta, uz banku, mācītos vai veiktu jebkādas darbības, kurās jākomunicē ar dzirdīgo pasauli.

26.04.2019

Noslēgti līgumi par dzirdes aparātu piegādi

4. aprīlī, SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” parakstīja līgumu par dzirdes aparātu iegādi 2019. – 2021. gadam ar SIA “ReTone” un “Ortogama”.

19.03.2019

“Videoaukle” jauniem vecākiem

No februāra SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” sāk izsniegt ilgi gaidīto skaņas indikatoru ar mehānisko signālu – videoaukli. Šoreiz tiek piedāvāts Francijas firmas “Jenile – international” ražojums, kas iegādāts iepirkumā.

19.03.2019

LNS Rehabilitācijas centra sniegtie Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Lai mazinātu dzirdes trūkuma ietekmi ikdienā cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti, ir būtiski savlaicīgi saņemt atbilstošus pakalpojumus. Šim atbalstam valsts piedāvā apmaksātus sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumus, kurus nodrošina LNS Rehabilitācijas centrs (LNS RC). Šajā rakstā iepazīstinām ar minētajiem pakalpojumiem. Piesakieties un izmantojiet tos!

19.02.2019

Atbalsta tehnoloģijas vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem 2018. un 2019. gadā

Atbalsta tehnoloģijas vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem var būt jebkura ierīce, kas palīdz personai ar dzirdes zudumu sazināties un pilnīgāk piedalīties ikdienas dzīvē.

28.02.2018

Surdotehniskie palīglīdzekļi jūsu komfortam un drošībai

Smalki dzirdes aparāti, ierīces kas ļauj nedzirdīgiem cilvēkiem pamanīt durvju zvanu vai pienākušo īsziņu, modernas bērnu pieskatīšanas ierīces un kompakti aparāti, kas ļauj netraucēti sekot līdzi teātra izrādēm vai lekcijām — visas šīs dzīvi atvieglojošās ierīces Latvijas vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem cilvēkiem, sākot no 3. pakāpes dzirdes zuduma labāk dzirdošajā ausī, ir pieejamas gandrīz bez maksas.

30.11.2017

Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumi

Kārtību, kādā personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināmi sociālās rehabilitācijas (turpmāk – SR) pakalpojumi, nosaka Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumi Nr. 1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”.

31.10.2017

Uz planšetdatoru vairs nav rindas

Valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus izsniedz LNS kapitālsabiedrība – SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (SPC) (izņemot dzirdes aparātus bērniem līdz 18 gadu vecumam). Tiek piedāvāti 9 dažāda veida surdotehniskie palīglīdzekļi.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas