Search form

06.10.2009

Drukāt

Par LNS

Photo


Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) ir 1920. gada 19. maijā dibinātās pirmās Latvijas nedzirdīgo organizācijas pēctece, lielākā nedzirdīgo cilvēku organizācija Latvijā. Tās darbība aptver visu Latvijas teritoriju – LNS reģionālās biedrības ir 8 Latvijas pilsētās: Rīgā, Daugavpilī, Valmierā, Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Smiltenē un Rēzeknē.

LNS kopš 1992. gada 27. aprīļa ir Pasaules Nedzirdīgo federācijas un kopš 2004. gada 8. maija Eiropas Nedzirdīgo savienības pilntiesīgs biedrs, kā arī piedalās citu starptautisko organizāciju darbībā. LNS atzīmējamās dienas ir 19. maijs un Pasaules Nedzirdīgo diena, kas atzīmējama septembra mēneša pēdējā svētdienā.

LNS ir brīvprātīga sabiedriska organizācija, kurā darbojas gan nedzirdīgi, gan dzirdīgi cilvēki, kas pārvalda latviešu zīmju valodu un aktīvi piedalās LNS mērķu sasniegšanā.

LNS galvenie mērķi ir sekmēt personu ar dzirdes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un veicināt sabiedrības informētību, sapratni un atsaucību personu ar dzirdes traucējumiem problēmu risināšanā.

Lai īstenotu šos mērķus, LNS veic šādus uzdevumus: rūpējas par Latvijā dzīvojošu personu ar dzirdes traucējumiem sociālo rehabilitāciju, veicina viņu cilvēktiesību aizsardzības ievērošanu un iesaistīšanu pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, rūpējas par valsts un pašvaldību atbalstu Latvijā dzīvojošu personu ar dzirdes traucējumiem materiālo, sadzīves un kultūras vajadzību apmierināšanai, izglītības līmeņa paaugstināšanai, veselības aizsardzībai un sociālajai rehabilitācijai, kā arī par valsts atbalstu latviešu zīmju valodas attīstīšanai un lietošanai saziņai ar nedzirdīgajiem cilvēkiem.

Šo uzdevumu veikšanai LNS Rīgā, Elvīras ielā 19 k-2 izveidojusi SIA LNS Rehabilitācijas centrs un SIA LNS Surdotehniskās palīdzības centrs. Tajos nedzirdīgie un vājdzirdīgie klienti var saņemt viņiem nepieciešamos pakalpojumus. LNS sistēmā darbojas arī SIA LNS Nekustamie īpašumi un SIA LNS Dane.

Kontakti: Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV – 1083; mobilais telefons 26278525 (SMS), e-pasts: [email protected]; www.lns.lv.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas