Search form

Drukāt

Biedru maksa


Par LNS biedra naudas maksu 2021. gadā

Iestāšanās maksa  1 euro.

2021. gadā LNS biedra maksa noteikta 6 euro, un tā ir jānomaksā līdz 30. septembrim. Pēc tam līdz 31. decembrim papildus jāmaksā soda nauda 1 euro, bet no nākamā gada 1. janvāra soda nauda  2 euro.

LNS biedra apliecības maksa – 2 euro. 

Par atkārtotu iestāšanos LNS (pēc izstāšanās vai izslēgšanas) jāmaksā 2 euro, jānomaksā arī biedra maksas parāds, ja tāds palicis.

LNS Goda biedriem, 1. grupas invalīdiem un biedriem, kuriem uz 1. janvāri ir 75 gadu, biedra nauda nav jāmaksā.

Naudu var pārskaitīt uz LNS norēķinu kontu SEB bankā:

LV84UNLA0002001700411,
Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība",
Reģ.Nr.40008000615, bankas kods: UNLALV2X.

Maksājuma mērķī
jāuzrāda, par kādu personu maksāta biedra nauda; periods, par kādu maksā; kurā no LNS biedrībā ir persona, par kuru maksāta biedra nauda.

Piemērs: Kārlis Ozoliņš (Rīgas biedrība) – biedra nauda par 2021. gadu

 
Lasīt vairāk:
Kā var iestāties LNS
Statūti
Darbības programma

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas