Search form

Drukāt

Biedru maksa


LNS biedra naudas maksa 2024. un 2025. gadā


Ar LNS Domes 2023. gada 6. decembra lēmumu Nr. 11 – 3 “Par iestāšanās, biedra naudas apmēra un maksāšanas kārtības noteikšanu turpmākajam/iem gadam/iem”.

2024. un 2025. gadā LNS ikgadējā biedra maksa noteikta EUR 10.00 (desmit eiro), un tā ir jānomaksā līdz 30. septembrim. Pēc tam līdz 31. decembrim papildus jāmaksā soda nauda EUR 2.00 (divi eiro), bet no nākamā gada 1. janvāra soda nauda – EUR 5.00 (pieci eiro).

LNS Goda biedriem, 1. grupas invalīdiem un LNS biedriem, kuriem uz 1. janvāri ir 75 gadu, biedra nauda nav jāmaksā.

LNS reģionālo biedrību valdes izskata jautājumu par biedra naudas maksas samazināšanu atsevišķos izņēmuma gadījumos.

 

Noteikta iestāšanās nauda LNS EUR 5.00 (pieci eiro).

Noteikta LNS biedra apliecības atkārtotas izsniegšanas maksa EUR 2,00 (divi eiro) apmērā.

Noteikta atkārtotas iestāšanās gadījumā, obligāti nomaksājot parādu par biedra naudu, ja tāds ir bijis par to laiku, kad bija LNS biedrs un nenomaksāja biedra naudu līdz izslēgšanai vai izstāšanās no LNS.

Naudu var pārskaitīt uz LNS norēķinu kontu SEB bankā:

LV84UNLA0002001700411,
Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība",
Reģ.Nr.40008000615, bankas kods: UNLALV2X.

Maksājuma mērķī
jāuzrāda, par kādu personu maksāta biedra nauda; periods, par kādu maksā; kurā no LNS biedrībā ir persona, par kuru maksāta biedra nauda.

Piemērs: Kārlis Ozoliņš (Rīgas biedrība) – biedra nauda par 2024. gadu

 
Lasīt vairāk:
Kā var iestāties LNS
Statūti
Darbības programmaAtpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas