Search form

Drukāt

Laikraksts „Kopsolī”

Photo


 Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) dibināts izdevums, orientēts uz Latvijas cilvēkiem ar dzirdes zudumu un pārējiem, kuriem aktuālas šo cilvēku problēmas (ģimenes locekļi, darbabiedri, sociālie, izglītības, kultūras darbinieki un citi, kuriem saskare ar viņiem). Pirmais numurs izdots 1954. gada 1. augustā.

Laikraksts “Kopsolī” vienīgais specializētais izdevums Latvijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem – par viņu dzīvi, problēmu risinājumu un iespējamo palīdzību dažādos gadījumos.
 
No 2017. gada visiem LNS biedriem laikraksta "Kopsolī" pieejams elektroniski bezmaksas!
 
To var pasūtīt Latvijas Pastā  – indekss 1012, vai  uz vietas LNS biedrībā. Laikraksts iznāk reizi mēnesī.
 
 Cenas:
· Abonējot 2022. gadam Latvijas Pastā – 14,89 € gadā
  (3 mēn. – 5,50 €, 6 mēn. – 9,90 €, 9 mēn. – 12,32 €)
· Pasūtot uz vietas LNS biedrībā – 13,44 € gadā
  (3 mēn. – 5,28 €, 6 mēn. – 9,36 €, 9 mēn. – 11,51 €)

 
Ja vēlaties laikrakstu abonēt Latvijas Pastā, tad to var izdarīt, arī neizejot no mājas, reģistrējoties un abonējot Latvijas Pasta mājaslapā internetā:  https://abone.lv/lv/latvijas_preses_izdevumi/latviesu_valoda/1012/2022_gads/ vai arī  pie savas mājas pastnieka, pasūtīt pa informatīvo tālruni 67008001 vai 27008001 (izmantojiet surdotulka pakalpojumu).
 
Saņemot Kopsolī uz vietas, maksājumu var veikt, ieskaitot naudu LNS kontā:
Latvijas Nedzirdīgo savienība
PVN reģ. nr. LV40008000615
A/S SEB bankas kods: UNLALV2X 
konts: LV86 UNLA 0002 0007 0011 1
Jānorāda maksājuma mērķis – savs vārds, uzvārds, Kopsolī abonēšanas periods un biedrība 
 
Galvenās tēmas
Laikraksts „Kopsolī” ir viens no vecākajiem preses izdevumiem Latvijā (iznāk no 1954. gada). No pirmsākumiem līdz mūsdienām pamatsaturs palicis nemainīgs, ietverot tēmas par nedzirdīgo cilvēku dzīvi un problēmām Latvijā un pasaulē.
 
Laikrakstā publicētie materiāli:
- skaidro un analizē Latvijā pieņemtos likumus un lēmumus attiecībā uz cilvēkiem ar  invaliditāti, sevišķi cilvēkiem ar pilnīgu vai daļēju
   dzirdes zudumu;
- atspoguļo aktualitātes, ko LNS veic nedzirdīgo cilvēku rehabilitācijā, kā arī  dažādu projektu realizācijā;
- stāsta par pasākumiem tās vietējās biedrībās visā Latvijā;
- veido intervijas ar nedzirdīgiem un citiem cilvēkiem;
- raksta par viņu darbu, atpūtu, kultūras, izglītības, sporta aktivitātēm;
- skaidro jaunas iespējas šajās jomās;
- sniedz padomus un konsultācijas;
- atbild uz lasītāju jautājumiem;
- publicē ceļojumu aprakstus, vērojumus, materiālus par pasaules pieredzi nedzirdīgo iekļaušanai sabiedrībā.
 
 „Kopsolī” vedina nedzirdīgos ļaudis laukā no klusuma pasaules, bet dzirdīgos – uzmanīgāk tajā ielūkoties un labāk to izprast.
 
Izdevums veidots 12 lappušu krāsainā izpildījumā.

 
 
Kontakti:
Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV 1083 
Mob.tel.: 26232209
e- pasts: kopsoli
(at)lns.lv

 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas