Search form

28.12.2013

Drukāt

Valdis Krauklis

Photo


Tā domā 2013. gadā LNS Goda biedra nosaukumu saņēmušais rīdzinieks Valdis Krauklis. Iepazīsimies!
 
Dzimis: 1948 gada 23. jūnijā Valkas pusē
Mācības: Strenču un Valmieras vidusskolā, Rīgas 19. arodvidusskolā (galdniecības specialitātē)
Darbs: Dažādos kokapstrādes un celtniecības uzņēmumos Valmierā, Siguldā, Smiltenē, Rīgā
LNS sistēmā: Iesaistījies no 1977. gada, Valmieras biedrības priekšsēdētājs 1978. – 1980. gadā. Strādājis LNS projektos kā fotomākslas konsultants, datorkursu vadītājs.
Sabiedriskie nopelni: Ilggadīgs LNS  Revīzijas komisijas vadītājs; fotokorespondents, fotostudijas darba aktīvists, Rīgas biedrības valdes loceklis.
 
 
Ko tas  nozīmē – būt LNS Goda biedram?
 
Neesmu par to daudz prātojis, vienkārši turpinu savu ikdienas dzīvi un daru darbu, cik vien labi to spēju un protu. Domāju, par to man šo nosaukumu arī  piešķīra. Arī turpmāk visas LNS labās ieceres atbalstīšu, un, ja man uzticēs kādus pienākumus, ja būs vajadzīgs, mans padoms, darbs, uzticība idejai – LNS var rēķināties ar manu atsaucību.
 
 
Savā darba mūžā esi strādājis dažādus darbus, dažādās vietās. Kas no tiem palicis visvairāk atmiņā?
 
Mana pirmā darbavieta arodskolā apgūtajā galdnieka profesijā bija Valmierā. Tur bija brīnišķīgs kolektīvs, kas mani uzreiz pieņēma, tikai pateica:  „Uz diplomiem mēs neskatāmies, vērtēsim tevi pēc darba.”
 
Un šis moto mani pavadījis tālāk visu mūžu: lai kur strādātu, lai ko darītu, zināju – galvenais ir atbildība un profesionālā prasme, kas nepieciešama, lai tevi pienācīgi novērtētu, cienītu un vēlētos redzēt kolektīvā. Jo visur cilvēku vispirms vērtē pēc attieksmes pret darbu!
 
 
Vai darbā bija arī izaugsmes iespējas?
 
Protams, apguvu arvien sarežģītākus darbus, vienmēr centos iemācīties kaut ko jaunu. Galdniecības firmā „Troja” pirmoreiz nācās saskarties ar datoru, jo tur vienlaikus tiešajam darbam bija arī uzskaitvedis – operators. Sākumā priekšnieku piemānīju, teicu, ka zinu visu, taču īstenībā nezināju, kā ar to rīkoties. Vajadzēja to izslēgt – atvienoju no elektrības, izraujot pievadu. Tad iegādājos attiecīgu literatūru un pašmācības ceļā apguvu visu nepieciešamo. Tagad jau varu ierādīt datorprasmes pamatus citiem.
 
 
Tātad tevi „izglāba” grāmatas?
 
Jā, tām ir svarīga vieta manā dzīvē jau no skolas gadiem, kad gan skolas, gan Valmieras pilsētas bibliotēkās esošās izlasīju pat trīsreiz. Grāmatas pavadījušas mani visu mūžu.
 
Mani apbēdina tas, ka jaunā paaudze arvien mazāk lasa, līdz ar to arī spēja izteikties mazinās valodas nabadzības dēļ.
 
Ar čatošanu datorā ir par maz, jo tā neveicina plašāku un dziļāku jēdzienu izpratni, noved pie primitīvas (neattīstītas) domāšanas.
 
 
Kā tu nonāci nedzirdīgo kopienā un iesaistījies tās aktivitātēs?
 
Dzirdes bojājumi man radās  bērnībā no kritiena, un tie pastiprinājās ar gadiem. Jau arodskolā, mācoties nedzirdīgo audzēkņu grupā, apguvu zīmju valodas prasmi, vērojot tulku Mirdzu Solovjovu. Mana pirmā biedrība bija Valmierā, un tur izveidojās tāda situācija, ka mani pat ievēlēja par priekšsēdētāju uz dažiem gadiem.
 
Labprāt atceros to darbīgo, jauko laiku, kad mēs visi,  jaunie kopā vecākās paaudzes biedriem – A. Rozīti, H.Purmali, V.Bergmani un citiem, rīkojām pasākumus, iestudējām teātra izrādes un ar tām viesojāmies citās biedrībās, ceļojām pa Latviju un arī tālāk.
 
No 1984. gada esmu Rīgā, un te sākas mana galvenā aizraušanās – fotomāksla. Tā aizņēma krietnu daļu no  brīvā laika, jo tolaik „Rītausmā” pastāvēja fotostudija, notika regulāras nodarbības, fotosesiju izbraukumi dabā, skates, izstādes ik gadu utt. Vairāk vai mazāk esmu palicis uzticīgs šai nodarbei visu mūžu un tagad jau spēju apmācīt citus šajā skaistajā mākslas žanrā.
 
 
Cik zināms, tev tomēr bija uzticēti arī citi, vēl atbildīgāki pienākumi?
 
Jā, toreizējā Rīgas biedrības priekšsēdētāja mani „ievilka” biedrības darbā – tiku ievēlēts valdē. Vēlāk ilgus gadus biju arī Centrālās valdes Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
 
 
Būdams šādā atbildīgā darbā, ko tu esi secinājis par LNS attīstību, teiksim, šajā brīvās Latvijas periodā?
Nu tas LNS bija sarežģīts un grūts laiks, kas tomēr godam izturēts gudra, pieredzējuša un mērķtiecīga prezidenta vadībā. Arnolds Pavlins, es teiktu, kā unikāls cilvēks mūsu vidū, labi izpratis nedzirdīgo vajadzības, un tas līdz šim nodrošinājis LNS attīstību pareizā virzienā. Ir apbrīnojams tas, kas tika sasniegts kaut vai pēdējos četros gados – tik daudz vērtīgu prasmju apguvuši, radošus talantus atraisījuši mūsu ļaudis projektā „Klusuma pasaule”, uzcelti divi jauni nami, veikti uzlabojumi „Rītausmā”,  Rēzeknes klubā u.c. Paši mēs esam pilnveidojuši sevi, bagātinājuši savas zināšanas jau tiktāl, lai spētu  pietiekami labi vadīt nodarbības saviem biedriem, organizēt aktivitātes, izglītot citus utt.  Arī valsts arvien vairāk ieklausījusies mūsu vajadzībās.
To var sasniegt tikai tad, ja nežēlo spēkus, enerģiju, ja ir dziļas zināšanas, bagāta pieredze. Paldies viņam par šo lielo veikumu.
 
 
Bet kā tu vērtē pašreizējo situāciju un nedzirdīgo kopienas tālākās attīstības izredzes pēc projekta „Klusuma pasaule” beigām?
 
Būs grūtības šajā pārejas periodā: daudzi cilvēki, kas strādāja projektā, zaudēs darbu,  LNS tik brīvi vairs nevarēs rīkoties ar līdzekļiem, jo būs jāiztiek bez Eiropas naudas. Taču esmu optimists – labi ir tas, ka LNS saņem lielāku valsts pasūtījumu gan surdotehnikas nodrošināšanai, gan sociālo rehabilitācijas pakalpojumu veikšanai. Tā kā izvērstais darbs varēs turpināties, kaut arī ne tikai plašā apjomā. Domāju, ka LNS vadība  noteikti sekos iespējām nākotnē atkal apgūt kādu Eiropas naudu.
 
 
Pensionārs būdams, tu pašlaik esi iesaistīts darbā kompleksajā rehabilitācijas programmā. Kā tiec galā?
 
Jā, esmu datornodarbību vadītājs šajā programmā. Galā tieku, jo var teikt, esmu nolicis malā mājās iecerētos darbus (piemēram, foto arhīva un marku kolekcijas sakārtošanu), mazāk iznāk arī būt dabā ar fotoaparātu plecā. Bet viss ir pārejošs: gan pienāks laiks arī manu vēlmju un kāda sena sapņa piepildīšanai. Tāpēc nežēlojos, ar dzīvi esmu apmierināts un it nemaz nejūtos pensionārs, kuram būtu jāiet stāvēt pie Saeimas ar plakātu rokās.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas