Search form

Vēsture

28.12.2020

Atceroties izcilo surdopedagogu Voldemāru Brodu - 115 (1905-1993)

Voldemārs dzimis 1905. gada 23. februārī Vestienā, Madonas novadā. Mācījies Ērgļu draudzes skolā, pēc tam Daugavpils valsts skolotāju institūtā, kuru pabeidza 1925. gadā. 1931. gadā beidzis kurlmēmo skolotāju sagatavošanas kursus un ieguva surdopedagoga tiesības.

28.12.2020

Atceroties izcilo surdopedagogu Veroniku Šablinsku (dz. Rimše) - 120 (1900-1985)

Veronika dzimusi 1900. gada 28. novembrī Ludzas apriņķa Pildas pagastā, dzelzceļnieka Stepana Rimšas ģimenē. 1923. gadā uzsāka darbu Laizānu Valsts kurlmēmo skolā, kur viņa bija pirmā skolotāja.

28.12.2020

Atceroties izcilo surdopedagogu Aleksandru Pārupi (Poli) - 130 (1890-1974)

Aleksandrs dzimis 1890. gada 9. jūlijā Smiltenē. Jau sešu gadu vecumā Aleksandrs sapņoja savu mūžu veltīt nedzirdīgo bērnu mācīšanai un audzināšanai.

28.12.2020

Atceroties izcilo surdopedagogu Pauli Kunstmani - 140 (1880-1956)

Paulis dzimis 1880. gada 14. maijā Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā. 1900. gadā beidzis trīs kursus Irlavas skolotāju seminārā. Savas pedagoga gaitas Paulis sāka Jelgavas Kurlmēmo skolā. 

28.12.2020

Atceroties izcilo surdopedagogu Jēkabu Vēzi - 150 (1870-1948)

Jēkabs dzimis 1870. gada 18. jūlijā Ugāles pagastā, Ventspils novadā. 
Pēc Baltijas skolotāju semināra beigšanas (1890) strādāja Valmieras privātajā meiteņu skolā.

22.10.2019

LNS muzejam – 45 gadi

LNB 9. kongresa laikā 1974. gada 6. septembrī kultūras namā “Rītausma” svinīgi tika atvērts LNS Vēstures muzejs. Taisnības labad jāteic, ka laika gaitā materiāli tika izvietoti un pārkārtoti dažādās telpās, vienu brīdi atradās pat pagrabā. Bet kopš 2015. gada jaunā veidolā muzejs atgriezies kultūras centrā “Rītausma”, kur izvietots speciāli tam sagatavotajā telpā.

21.08.2019

“Rītausmai” – 50

Latvijas Nedzirdīgo biedrības Centrālās valdes prezidijā pirmoreiz saruna par kultūras nama celtniecības nepieciešamību un iespējām to veikt notika 1963. gadā. Par to CV informēja priekšsēdētājs Paulis Timermanis.

21.08.2019

Latvijas nedzirdīgo preses vēsturiskās attīstības ceļš

Raksts veltīts laikraksta “Kopsolī” 65. gadskārtai (1.08).

21.03.2019

Līvijai Svīķerei-Bauerei – 110

Ievērojamā sabiedriskā darbiniece, pedagoģe, nedzirdīgo mākslas un kultūras kopēja Līvija Svīķere dzimusi 1909. gada 10. aprīlī Harbinā (Ķīnā).

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas