Search form

21.03.2019

Drukāt

Līvijai Svīķerei-Bauerei – 110

Photo

Ievērojamā sabiedriskā darbiniece, pedagoģe, nedzirdīgo mākslas un kultūras kopēja Līvija Svīķere dzimusi 1909. gada 10. aprīlī Harbinā (Ķīnā).


Pārbraukusi uz Latviju, mācījās Rīgas Kurlmēmo skolas 3. klasē. Pamatskolu bei­dzot, Līvija turpināja izglītošanos un īpaši pa­plašināja savas zināšanas, kad iestājās Rīgas Valsts daiļamatniecības skolā, kur apguva dažādus amatniecības darbus.

Pēc skolas absolvēšanas vairākus gadus strādāja Rīgas Kurlmēmo skolā par rokdarbu skolotāju. Tolaik viņa tur bija pirmā un vienīgā nedzirdīgā skolotāja.

Rokdarbu nodarbībā Rīgas Kurlmēmo skolā no 1939. gada līdz 1942. gadam.

 

Ulmaņlaikā Līvija bija rosīga un aktīva sabiedriskā darbiniece, enerģiska nedzirdīgo mākslas un kultūras kopēja. Viņa bija tā, kas 1931. gada februārī publicēja avīzē „Kurlmē­mo Dzīve” aicinājumu visiem latviešu nedzir­dīgajiem apvienoties vienā kopīgā biedrībā. Pati iesaistījās sekretāres darbā biedrībā „Im­manuel”, bija valdes locekle P. Kunstmaņa vadītajā Latvijas Nedzirdīgo biedrībā.

Līvija neiztrūkstoši piedalījās nedzirdīgo mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu kop­šanā un attīstības veicināšanā. Bija drāmas teātra režisores palīdze un aktrise, piemēram, lugā “Cita bērns” (1947), viencēlienā “Mantiniece” (1948), “Cilpas” (1949) un citās.

Izrāde 1933. gadā

 

Līvija bija arī tautisko deju kolek­tīva dalībniece, piedalījās viesizrādēs Maskavā, Kijevā un Minskā.

Savā pēdējā darbavietā – kom­binātā “Māksla” Līvija auda Latvijas tautiskos audumus, aizkarus, šalles un darināja citas skaistas lietas.

Pēc ilgstošas, smagas slimības pāragri aizgāja mūžībā 1961. gada 28. aprīlī Rīgā. Apglabāta Rīgas Meža kapos.

LNS muzejā glabājas bieza kla­de ar nosaukumu “Drāmas ansambļa vēsture”. To sarakstījusi režisore Elvīra Elksne. Lūk, ko viņa rakstījusi par Lī­viju: “Pati pirmā drāmas pulciņa rekvi­zītore un skatuves iekārtotāja Šķūņu ielas telpās bija Līvija Bauere, labprā­tīgi uzņemdamās šos pienākumus un pildīdama tos ar lielu atbildību. Izrādēs katrs sīkums bija nolikts savā vietā, un pēc va­jadzības vienmēr viss aktieriem bija pie rokas.

Žēl, ka uz Jāņa sētu pulciņam līdzi viņa neatnāca. Ļauna slimība Līviju Baueri paņēma viņas labākajos mūža gados. Tas bija sāpīgs zaudējums. Pulciņam pietrūka īpatnējas aktri­ses, elegantu dāmu lomu tēlotājas un ar labu gaumi apveltītas rekvizītores. Pieminot Līviju, teiksim paldies par viņas ieguldījumu nedzir­dīgo kultūrā.”

 

Līga Pauniņa
Foto no LNS muzeja

Redakcijas piezīme: par Līviju vēl var lasīt avī­zes „Kopsolī” 2009. g. jūnija numurā 8.lpp. rakstu sakarā ar viņas simtgadi.

 

Biedrība “Immanuel” Latvijas svētkos 1929. gadā

Rīgas daiļamatniecības skolā

Latvijas Nedzirdīgo biedrības valde 1937. gadā

Jaunībā Līvija ar režisori Elvīru Elksni

Izrāde Šķūņu ielā 19, Rīgā

Līvija ar Annu Jāņkalni teātra uzdevumā Rīgā 1946. gada maijā


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas