Search form

Vēsture

22.02.2019

Pieminot LNS Goda biedri Annu Rozīti

Latvijas Nedzirdīgo savienības Goda biedrei Annai Rozītei 24. februārī apritētu 110 gadi. Jā, jā – viņa ir 11 gadus vecāka par LNS! Viņas dzīvesstāsts ir paraugs tam, kā dzirdi zaudējis cilvēks sava mūža gājumā pratis atrast noteiktu vietu sabiedrībā un aplieci¬nāt sevi kā daudzpusīgu personību dažādās darbības jomās. Tāpēc tieši viņai savā laikā (1994) izsniegta LNS biedra apliecība nr. 1.

18.12.2018

Izcilajam pedagogam EDUARDAM INZELBERGAM – 160

Izcilajam pedagogam EDUARDAM INZELBERGAM, kas nedzirdīgo bērnu izglītošanai veltījis pusgadsimtu, augustā apritēja 160 gadi.

28.08.2017

Informatīvais izdevums “Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” laikmetu griežos: no 1. līdz 19. kongresam””

Viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā – Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) nogājusi garu, sarežģītu savas veidošanās un attīstības ceļu. Gaidot Latvijas simtgadi, domas vairāk pievēršas arī LNS vēsturei – svarīgākajiem notikumiem, pavērsieniem, pārvērtībām gadu gaitā un tās tagadējo vietu mūsdienu sabiedriskajās norisēs.

18.01.2018

Monika Caica – nedzirdīgo patriote

Gribu ar jums, lasītāji, dalīties atmiņās par ilggadīgo, ievērojamo darbinieci nedzirdīgo kultūras uzticīgu kopēju Moniku Caicu – Rublovsku, kurai 27. janvārī aprit 90 gadi.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas