Search form

22.06.2018

Drukāt

Pasākumi biedrībās augustā


RĪGĀ

8.15., 22., 29. 08 pl. 16. 30 Par aktuāliem notikumiem Latvijā un pasaulē

 

PĻAVIŅĀS

18. 08. pl. 12 Tematiskais pasākums “Vasaras labumi”

 

SMILTENĒ

2., 30. 08 pl.12 Informācijas diena

16. 08 pl. 12 Atpūtas pasākums – Smiltenes biedrības dzimšanas diena

18. 08 pl. 12 Senioru izbraukums „Ar interesi Rīgā”

 

ALŪKSNĒ

1., 28. 08 pl.12 Pārrunas

7. 08 pl.12 Nedzirdīgo ziņas

21. 08 pl.12 Laikrakstu apskats

24. 08 pl.12 Alūksnes biedrības dzimšanas diena

 

VALMIERĀ

7., 14., 21., 28.08 pl. 15. 30 Dejas un kustības

2. 08 pl. 14 Laikrakstu apskats

9. 08 pl. 14 Pārrunas

11. pl. 7 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpils RB

12. 08 pl. 8 Ekskursija

16. 08 pl. 14 Informācija par nedzirdīgo dzīvi

18. 08 pl. 9.48 Kolektīvs izbrauciens uz Cēsīm

23. 08 pl. 14 Informatīvs pasākums

25. 08 pl. 7 Ekskursija uz Peipusa krastu

30. 08 pl. 14 IK Ingas virtuve

 

RĒZEKNĒ

1. 08 pl. 13 Avīžu/žurnālu koplasīšana

3. 08 pl. 12 Informācija

4. 08 pl. 11 Izziņas brauciens uz Preiļiem

7. 08 pl. 13 Mutvārdu žurnāls “Gribam visu zināt”

9. 08 pl. 12 Interesanti fakti

11. 08 pl. 11 “Jaunatnes diena”

14. 08 pl. 12 Mutvārdu žurnāls “Gribam visu zināt”

16. 08 pl. 12 Avīžu/žurnālu koplasīšana

 

DAUGAVPILĪ

7., 28.08 pl. 13 Laikrakstu apskats

9. 08 pl. 13 Lekcija

14. 08 pl. 13 Informācija par nedzirdīgo dzīvi

16. 08 pl. 13 IK “Nezinīši’’

21. 08 pl. 13 Ekskursija pa pilsētu

23. 08 pl. 13 Sporta spēle

 

VENTSPILĪ

4. 08 pl. 11 Pilsētas svētki

7. 08 pl. 18 Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi

9., 30.08 pl. 11 Laikrakstu/žurnālu apskats

14. 08 pl. 17.30 IK “Sports”

16. 08 pl. 10 IK “Kulinārija”

17. 08 pl. 18 Atpūtas pikniks

21. 08 pl. 11 Informācija

23. 08 pl. 14 Jaunumi pasaulē

28. 08 pl. 17.30 Projekta “LNS darbības stiprināšana – 2018” aktualitātes

 

LIEPĀJĀ

2.,9.,16.,23. 08 pl. 18 Deju nodarbība

7., 14., 21., 28. 08 pl. 12 Laikrakstu/žurnālu apskats

7., 21. 08 pl. 14 Rokdarbi

9., 23. 08 pl. 11 Kulinārijas nodarbība

28. 08 pl. 13 Jaunumi LNS mājaslapā un “Kopsolī”

29. 08 pl. 11 Nūjošana


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas