Search form

26.04.2019

Drukāt

Pasākumi biedrībās maijā


DAUGAVPILĪ

7.,14.,21.05 pl. 13 Laikrakstu apskats

9.05 pl. 13 Informācija par nedzirdīgo dzīvi

16.05 pl. 13 IK “Nezinīši”

23.05 pl. 12 Uz mākslas muzeju

28.05 pl. 13 Lekcija

30.05 pl. 13 Radošā nodarbībaRĪGĀ

8.,15.05 pl. 16,30 Laikrakstu un žurnālu apskats

11.05 pl. 12 Mātes un ģimenes diena

17.05 “LNS Rīgas biedrībai - 99”. Atmiņu taka – ekskursija pa Rīgas MRU

 

JELGAVĀ

11.05 pl. 12 Mātes un ģimenes diena

25.05 pl. 12 Laikrakstu un žurnālu apskats

 

PĻAVIŅĀS

12.05 pl. 12 Dārza diena

 

LIEPĀJĀ

7.,14.,21.,28.05 pl. 12 Laikrakstu un žurnālu apskats

7.,14.,21.,28.05 pl. 13 Jaunumi LNS mājaslapā un videoziņās

9.,23.,05 pl. 11 Nūjošana

9.,16.,23.,30.05 pl. 18 Interešu pulciņš “Dejosim, dziedāsim!”

14.05 pl. 14 Mātes un ģimenes diena

18.05 pl. 19 Izzinošs atpūtas pasākums “Muzeju nakts”

 

RĒZEKNĒ

2., 14., 30.05 pl. 12 Avīžu un žurnālu koplasīšana

7.05 pl. 12 Pārrunas „Kas jauns?”

9.05 pl. 12 Tematisks pasākums „Eiropa Latvijā, Latvija Eiropā”

16.05 pl. 10 IK „Saimniecīte”. Pavasara ēdieni

21.05 pl. 12 Izziņas gājiens “Iepazīsim pilsētu!”

23.05 pl. 12 Videofilmu demonstrējumi

28.05 pl. 12 Informācija „Ko mēs zinām?”

 

VALMIERĀ

7.,16.,21.,28.05 pl. 15,30 Deju un kustību darbnīca

2.,9.,16.,23.,30.05 pl. 11 Radošas nodarbības

2.05 pl. 14 Pārrunas. Veselības tēma: ūdens un gaļa

9.05 pl. 14 Informācija par nedzirdīgo dzīvi

11.05 pl. 12 Ģimenes svētki

16.05 pl. 14 Informācija

18.05 pl. 11 Veselības diena – novusa spēles

23.05 pl. 14 Informācija par nodokļiem

30.05 pl. 14 Ingas virtuve

 

VENTSPILĪ

2.05 pl. 11 Pārrunas “Neatkarības atjaunošana”. Viesis – bijušais Augstākās Padomes deputāts Ilmārs Geige

9.05 pl. 18 Eiropas diena

13.05 pl. 18 Mātes diena un Ģimenes diena

16.05 pl. 11 Pārrunas “Jaunumi pasaulē”

20.05 pl. 18 Pasaules diena „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”

23.05 pl. 11 IK “Kulinārija”

27.05 pl. 18.30 Pasaules multiplās sklerozes diena

30.05 pl. 11 Laikrakstu un žurnālu apskats

 

ALŪKSNĒ

2.,14.05 pl.12 Informācijas diena

7.05 pl.12 Laikrakstu apskats

10.05 pl.12 Nedzirdīgo ziņas

21.05 pl.12 Pārrunas

28.05 pl. 12 Pārgājiens ”Pa Alūksnes veco parku”

 

SMILTENĒ

9.05 pl.12 Talka” Lielā tīrīšanas diena”

16.05 pl.12 Informācijas diena

23.05 pl.12 Nedzirdīgo ziņas

30.05 pl.12 Pārgājiens ”Pa Smiltenes veco parku”

 

JAUNPIEBALGĀ

11.05 pl.12 Atpūtas pasākums ”Pavasara tikšanās”

 

KULDĪGĀ

3.05 pl. 12 Informatīvā diena „Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena”.

7.05 pl. 10 Deju un kustību darbnīca

8.05 pl. 12 Sieviešu klubiņš

10.05 pl. 12 Mātes diena

13.05 pl. 12 Informatīvā diena

14.05 pl. 10 Deju un kustību darbnīca

25.05 pl. 10 Ekskursija uz Ceriņu svētkiem Dobelē

28.05 pl. 18 Deju un kustību darbnīca

31.05 pl. 12 Vieslekcija: Pasaules diena bez tabakas

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas