Search form

30.09.2019

Drukāt

Nedzirdīgo nedēļas notikumi

No 23. līdz 28. septembrim risinājās Starptautiskā nedzirdīgo nedēļa. Tās ietvaros LNS noorganizēja daudzus un dažādus pasākumus. Visu nedēļu LNS muzejā Rītausmā tika rīkotas atvērto durvju dienas. Muzejs bija atvērts darba dienās no pl. 10 līdz 17, bet 28. septembrī no pl. 10 līdz 20.


23. septembrī visā pasaulē atzīmēja Starptautisko zīmju valodu dienu un Latvijā papildus Latviešu zīmju valodas dienu.

Par godu šai dienai Rīgas pašvaldība savā mājaslapā ievietoja īpašu publikāciju, to var apskatīties šeit: https://www.riga.lv/lv/news/18130

24. septembrī bija atvērto durvju diena visā LNS.

Norisinājās pasākums “Zīmju valoda nedzirdīgiem bērniem” – LNS viceprezidentes Brigitas Lazdas, LNS Rehabilitācijas centra (RC) Zīmju valodas attīstības nodaļas vadītājas Lilitas Janševskas, LNS Rīgas reģionālā biedrības priekšsēdētāja Ivara Kalniņa, RC Tulku nodaļas vadītājas Sarmītes Biščuhas un LNS valdes locekļa Jura Grunduļa tikšanās pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” ar bērniem, pedagogiem un vadību.

Tikšanās laikā tika pārrunātas aktualitātes, kas interesē abas puses, par plašāku LNS sadarbību ar pirmsskolas izglītības iestādi "Dzintariņš", par zīmju valodas būtisku nozīmi bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanā un pāreju uz jaunām izglītības programmām, ievērojot Izglītības attīstības koncepciju "Skola 2030".

Rēzeknes RB ieradās viesi no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas – 10. klases skolēni, kuri tika iepazīstināti ar LNS un Rēzeknes biedrības darbību.

Ģimnāzisti ar entuziasmu mācījās latviešu zīmju valodas alfabētu.

Daugavpils biedrībā ieradās viesi no Daugavpils Stropu (logopēdiskās) pamatskolas – 18 nedzirdīgie skolēni un 4 skolotāji.

25. septembrī Nedzirdīgo nedēļas ietvaros notika 3 pasākumi, visi Rītausmā, Kandavas ielā 27, Rīgā.

Pl. 12 LNS sadarbībā ar dienas centru “Rītausma” organizēja dialogu “Mūsu senioru dzīve mūsdienās”. Dienas centrā “Rītausma” (DC) ar nedzirdīgajiem senioriem tikās LNS viceprezidente Brigita Lazda, LNS Rīgas reģionālās biedrības priekšsēdētājs Ivars Kalniņš, klāt bija arī DC vadītāja Gunta Birnīte un darbinieki.

Kopīgi pārrunāja senioru dzīvi, viņu problēmas. Piemēram, ko darīt ar tiem senioriem, kuri vieni paši sēž mājās un nenāk uz DC. Pārrunāja dažādus gadījumus, kad pie ārsta līdzi vajadzēja tulku.

Pārrunas notika pie galda, uz kura viss bija pašu pagatavots.

Pl. 16 notika pārrunas, kā nedzirdīgie izmanto pakalpojumu “Aptiekā ar e-tulku”.

Pl. 16,30 sākās Rīgas biedrības organizēts pasākums, uz kuru uzaicināta sabiedrība par atklātību “Delna”. Tēma – korupcija un trauksmes celšana. Uz pasākumu ieradās ap 50 biedru. Viņi uzzināja ļoti daudz jauna, arī pavisam jaunus jēdzienus, piemēram, kas ir ētikas dilemma, interešu konflikts. Arī to, ka korupcijai ir 3 pakāpes: ikdienas, politiskā un liela mēroga korupcija. Tika izskaidrots arī tas, kāpēc korupcija ir slikta.

Šo pasākumu joprojām var noskatīties Facebook LNS profilā, sadaļā “Video”: https://www.facebook.com/lns.lv/videos/541742493236629/

26. septembrī, Nedzirdīgo nedēļas turpinājumā LNS delegācija devās apciemot nedzirdīgos biedrus pansionātos “Ezerkrasti” un “Jugla”. Grupas sastāvā: LNS viceprezidente Brigita Lazda, Rīgas biedrības priekšsēdētājs Ivars Kalniņš un RC Tulku nodaļas vadītāja Sarmīte Biščuha.

Pansionāta “Ezerkrasti” seši nedzirdīgie iemītnieki pastāstīja par saviem dzīves apstākļiem. Viņi bija ļoti kūtri ar stāstīšanu, B. Lazdai, I. Kalniņam un S. Biščuhai vajadzēja viņus rūpīgi iztaujāt. Nedzirdīgie iemītnieki tur ir ļoti dažādi, viens, piemēram, nedzird, bet sazinās tikai rakstiski krievu valodā. Cits, vēl diezgan jauns, bet nekur negrib iet, uz LNS pasākumiem nenāk, uzskata, ka viņam visi ir sveši, izņemot bijušos skolasbiedrus.

Pansionātā “Jugla” nedzirdīgs/vājredzīgs iemītnieks ļoti labprāt pastāstīja par savu dzīvi – patiesībā tajā ir daudz problēmu, bet, jautāts, vai ir apmierināts ar savu dzīvi pansionātā, viņš atbildēja, ka ir apmierināts.

27. septembrī bija iecerēta nedzirdīgā krievu karikatūrista Alekseja Simonova darbu izstāde Rītausmā. Diemžēl viņu neielaida Latvijā, jo radās problēmas ar vīzu.

Šajā dienā Rītausmā notika diskusija “Cilvēktiesības no likumdošanas līdz praksei. Labās prakses piemēri. Problēmas.” Diskusiju vadīja viceprezidente Inese Immure un LNS Iepirkumu un projektu nodaļas vadītāja Aija Sannikova.

Diskusijā piedalījās dažādu valsts iestāžu speciālisti, bet skatītāji varēja uzdot jautājumus. No LNS puses diskusijā piedalījās LNS prezidente Sandra Gerenovska, LNS domes loceklis Edgars Vorslovs un LNS valdes loceklis Zigmārs Ungurs.

No iestāžu puses piedalījās: Viktorija Grišuļonoka (Tiesībsarga birojs), Iveta Grīnberga (Izglītības un zinātnes ministrija), Liene Purmale (Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO, Kristīne Līpiņa (Kultūras ministrija), Uldis Lielpēters un Dagnija Neimane -Vēvere (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome), Vikija Valdmane-Rozenberga (Latvijas Televīzija), Ilze Rudzīte (Latvijas Pašvaldību savienība), Margarita Krišvalka (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), Elīna Celmiņa un Aldis Dūdiņš (Labklājības ministrija).

Notika diskusija par informācijas pieejamību. Daudzi uzsvēra, ka nedzirdīgajiem informāciju iegūt traucē zemais izglītības līmenis un latviešu rakstītās valodas neizpratne, tāpēc svarīgās lietas jāskaidro zīmju valodā.

28. septembrī Latvijas nedzirdīgie Rītausmā atzīmēja Starptautisko nedzirdīgo dienu.

Vispirms notika diskusijas par tēmu, kas LNS vispār nekad tik plašā mērogā nav tikusi izdiskutēta – par vardarbību. Tika prezentēti aptaujas/pētījuma rezultāti, un tie liecināja, ka LNS biedru vidu vardarbība ir! IR! Un pat diezgan liela, pārsvarā pret sievietēm. Daudziem tas bija mazliet šokējoši. Diskusija izdevās interesanta, dažu biedrību vadītāji minēja konkrētus varmācības piemērus.

Pēc tam svētku koncertā tika parādīti 23 lieliski priekšnesumi. Ovācijas izpelnījās vairāki kolektīvi, īpaši publika atbalstīja dzirdīgos, kuri iemācījušies melodeklamācijas zīmju valodā – Babītes pirmsskolas izglītības iestādes bērnus un jaukto kori “Burtnieks”.

Pēc koncerta notika Erudīcijas konkurss ar 11 komandu piedalīšanos.

Saspringtā cīņā uzvaru izcīnīja komanda “Vēju pilsēta”, otrajā vietā komanda “Zelta rudens”, bet trešajā – “Neapdzīvota sala”.

 

Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis, Valdis Krauklis un Zigmārs Ungurs
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas