Search form

"Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu!" - 2

15.11.2022

Par paveikto LNS projektā "Iekļaujamies Rīgas pilsētas apkaimēs ar zīmju valodu! – 2"

Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas finansētais LNS projekts “Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu! - 2” (turpmāk – projekts) tika uzsākts 2022. gada jūlijā.

Projekta mērķis ir sekmēt Rīgas pilsētā dzīvojošos nedzirdīgos cilvēkus t.sk. cilvēkus ar dzirdes traucējumiem aktīvu personisko līdzdalību savu apkaimju izpētes, izziņošanas un identitātes stiprināšanas procesos, lai stiprinātu to piederības un atbildības sajūtu savai apkaimei un pilsētai, kā arī rosinātu līdzdarboties apkaimju interešu aizstāvība, popularizēšanā, labiekārtošanā, to vides uzlabošanā un attīstībā, tādējādi sniedzot lietderīgu ieguldījumu savai pilsētai un valstij.

14.11.2022

Izveidota ietvaros īsfilma “Turpinām iepazīt mūsu Rīgas pilsētas apkaimes zīmju valodā!”

LNS projekta “Iekļaujamies Rīgas apkaimes ar zīmju valodu! - 2” ietvaros tika sagatavota īsfilma “Turpinām iepazīt mūsu Rīgas pilsētas apkaimes zīmju valodā!” latviešu zīmju valodā ar subtitriem latviešu valodā.

09.11.2022

Paneļdiskusija “Nedzirdīgo cilvēku aktīva un efektīva iesaiste Rīgas pilsētvides organizēšanā – savu apkaimju attīstībā. Prakse. Problēmas. Risinājumi.”

Aicinām noskatīties informatīvo apkopojošo videokopsavilkumu latviešu zīmju valodā un latviešu valodā  par notikušo paneļdiskusiju “Nedzirdīgo cilvēku aktīva un efektīva iesaiste Rīgas pilsētvides organizēšanā – savu apkaimju attīstībā. Prakse. Problēmas. Risinājumi.” 2022.gada 21.septembrī.

28.10.2022

Spēt iekļauties savā apkaimē

21.septembrī kultūras centrā “Rītausma” notika paneļdiskusija “Nedzirdīgo cilvēku aktīva un efektīva iesaiste Rīgas pilsētvides organizēšanā – savu apkaimju attīstībā. Prakse. Problēmas. Risinājumi”. Paņeļdiskusijas dalībnieki bija Rīgas pilsētas Apkaimju centra koordinatori, pārstāvji no Kultūras ministrijas, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes un Rīgas domes Labklājības departamenta un LNS prezidents Edgars Vorslovs un Dienas centra vadītāja Gunta Birnīte.

16.09.2022

Aicinājums šī gada 21. septembrī piedalīties PANEĻDISKUSIJĀ “Nedzirdīgo cilvēku aktīva un efektīva iesaiste Rīgas pilsētvides organizēšanā – savu apkaimju attīstībā. Prakse. Problēmas. Risinājumi.”

Aicinām piedalīties LNS projekta “Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu! – 2” 3. aktivitātes “Paneļdiskusija “”Nedzirdīgo cilvēku aktīva un efektīva iesaiste Rīgas pilsētvides organizēšanā – savu apkaimju attīstībā. Prakse. Problēmas. Risinājumi” rīkotajā paneļdiskusijā, kura notiks 2022. gada 21. septembrī Kandavas ielā 27, Rīgā (kultūras centrā “Rītausmā”). Paneļdiskusijas mērķis ir aktualizēt nedzirdīgo cilvēku līdzdarbības un līdzdalības iespējas savu apkaimju identitātes stiprināšanā un interešu aizstāvībā, attīstības procesos, lai  stiprinātu piederības sajūtu savai apkaimei un pilsētai.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas