Search form

Demokrātijas kultūras laboratorija

21.11.2022

Paneļdiskusijas “Pilsoniskās sabiedrības dažādība” videoapkopojums

LNS projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” 4. aktivitātes 2. posma “Intervences pasākumi pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstībā” rīkotais diskusiju maratons, kas notika 2022. gada 23. septembrī Kandavas ielā 27, Rīgā (kultūras centrā “Rītausmā”), lai veicinātu zināšanas un izpratni par pilsonisko sabiedrību un demokrātijas kultūru.


21.10.2022

Kā pilnvērtīgi piedalīties Latvijas sabiedrības dzīvē

23. septembrī kultūras centrā “Rītausma” visas dienas garumā risinājās paneļdiskusija “Pilsoniskās sabiedrības dažādība”. Vairāk nekā 80 LNS biedru no visiem Latvijas reģioniem ieguva jaunas zināšanas un izpratni par pilsonisko sabiedrību un demokrātijas kultūru.

Aicinājums šī gada 23. septembrī piedalīties diskusijās par pilsonisko sabiedrību un demokrātijas kultūru

Cienījamie LNS biedri un darbinieki, vājdzirdīgi un nedzirdīgi cilvēki, pašvaldību, valsts, NVO un citu organizāciju pārstāvji!  Aicinām piedalīties LNS projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” 4. aktivitātes 2. posma “Intervences pasākumi pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstībā” rīkotajā diskusiju maratonā, kas notiks 2022. gada 23. septembrī Kandavas ielā 27, Rīgā (kultūras centrā “Rītausmā”), lai veicinātu zināšanas un izpratni par pilsonisko sabiedrību un demokrātijas kultūru.

30.08.2022

Izmaiņas diskusiju norises datumā LNS Rēzeknes RB

Izmaiņas diskusiju norises datumos

Uzmanību! Sakarā ar mērķgrupas lūgumu, LNS projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” 1.  aktivitātes 2. posma “Reģionālās diskusijas” mainīts diskusiju norises grafiks:

03.08.2022

Aicinājums piedalīties diskusijās

LNS projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” 1. aktivitātes 2. posma “Reģionālās diskusijas” ietvaros ir iespēja piedalīties diskusijās, lai veicinātu zināšanas un izpratni par pilsonisko sabiedrību, demokrātiju, demokrātijas iesaistes veidiem un normatīviem dokumentiem, kas svarīgi ikvienam šajā jomā. Pirmās reģionālās diskusijas notiks šī gada augustā un septembrī.

30.06.2022

Sagatavots pirmais diskusiju pamatmateriāls (video zīmju valodā)

LNS projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” 1. aktivitātes 1. posmā “Diskusiju pamatmateriāla izveide” ir paredzēts izveidot diskusiju pamatmateriāls latviešu zīmju valodā videoformātā, lai nodrošinātu tēmas izpratnes pieaugumu un satura pieejamību nedzirdīgiem cilvēkiem.

LNS domes sēdē aktīvi diskutē par LNS budžeta grozījumiem

Šajā rakstā aktuālais par 3. aktivitāti “Iesaiste un līdzdalības paaugstināšana lēmumu pieņemšanas procesos biedrības stratēģijā noteikto darbību realizēšanai” projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” ietvaros.

30.05.2022

Visos Latvijas reģionos projektā “Demokrātijas kultūras laboratorija” nedzirdīgie sekmēs pilsoniskās līdzdalības attīstību

Demokrātiskā sabiedrībā ikviena iedzīvotāja viedoklis ir svarīgs. Arī nedzirdīgo kopienā. Viedokļa izteikšana ir svarīga, jo tai seko konkrēti lēmumi, politiķu rīcība.

25.03.2022

Uzsākts projekts "Demokrātijas kultūras laboratorija"

2022.gada martā tiek uzsākta aktivitāšu ieviešana LNS projektā “Demokrātijas kultūras laboratorija”, līguma Nr. AIF/2021/SDK2/13, kas tiek finansēts Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu 2014.-2021. gadam programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Līgums par projekta realizāciju noslēgts.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas