Search form

Demokrātijas kultūras laboratorija

30.01.2024

Sagatavots ceturtais diskusiju pamatmateriāls (video zīmju valodā)

LNS projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” 1. aktivitātes 1. posmā “Diskusiju pamatmateriāla izveide” ir paredzēts izveidot diskusiju pamatmateriāls latviešu zīmju valodā videoformātā, lai nodrošinātu tēmas izpratnes pieaugumu un satura pieejamību nedzirdīgiem cilvēkiem.

20.12.2023

LNS valdes izbraukuma sēde Liepājā


2023. gada 6. decembrī Liepājā notika otrā LNS valdes izbraukuma sēde, kas notika LNS projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” ietvaros. Pasākuma mērķis ir paaugstināt nedzirdīgo biedru iesaisti un līdzdalību biedrības demokrātiskā pārvaldībā – LNS valdes darbā. Klātesot Liepājas RB aktīvistiem, LNS valde apsprieda piecus jautājumus. 

12.12.2023

LNS atpazīstamības kampaņa Liepājā

7. decembrī Liepājas reģionālajā biedrībā notika LNS projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” 2. aktivitātes “Kampaņa organizācijas atpazīstamības un pozitīva publiskā tēla veicināšanai pilsoniskās sabiedrības attīstībai” diskusija Kurzemes reģionā. Tajā piedalījās Liepājas, Kuldīgas un Ventspils reģionālās biedrības biedri. No reģiona pašvaldībām klāt bija Dienvidkurzemes Sociālā dienesta darbiniece Ginta Vanaga.

08.11.2023

Rēzeknē pirmā LNS valdes izbraukuma sēde

2023. gada 25. oktobrī Rēzeknē notika pirmā Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) valdes izbraukuma sēde, kas notika LNS projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” ietvaros. Pasākuma mērķis ir paaugstināt nedzirdīgo biedru iesaisti un līdzdalību biedrības demokrātiskā pārvaldībā – LNS valdes darbā. Klātesot Rēzeknes reģionālās biedrības valdes locekļiem, LNS valde apsprieda piecus jautājumus.

29.09.2023

LNS domes sēdē izskata 2023. gada budžeta grozījumus un piekļūstamības risinājumus

2023.gada 23. septembrī Latvijas Nedzirdīgo savienība realizēja kārtējo projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” pasākumu – jau ceturto LNS domes sēdi. Tās mērķis ir paaugstināt LNS biedru iesaisti un līdzdalību biedrības demokrātiskā pārvaldībā – LNS domes darbā un LNS biedru ticību savai spējai ietekmēt lēmumus.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas