Search form

28.01.2020

Drukāt

Uzsākts LNS ERAF projekts ''Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā”

Photo

2020.gada 27.janvārī LNS un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) parakstīja līgumu par LNS ERAF projekta ''Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā”, projekta līguma Nr. 4.2.1.2/19/I/010, realizāciju.


Projekts ilgs 13 mēnešus. Tā mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” īpašumā esošajā ēkā Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā (kadastra Nr. 01000640096001).

 

Projekts tiek realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 13 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” ietvaros.

 

Projekta ietvaros tiks paaugstināta energoefektivitāte ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā, kurā tiek nodrošināta valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu izpilde.  Siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30 % gadā.  Projekta īstenošanas gaitā kopējais enerģijas patēriņš samazināsies par 201850,21 kWh gadā (samazinājums 30,16 no kopēja enerģijas patēriņa %), bet oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazinājums projekta īstenošanas rezultātā būs 47185,51 kg CO2 gadā (samazinājums 37,34%). 

 

Projekta kopējās izmaksas ir 537 247.37 euro, no kopējās attiecināmās izmaksas ir 445 384.00 euro ( ERAF finansējums  ir 378 576.00 euro (85%), valsts budžeta finansējums ir 66 808.00  euro (15%)), bet privātās neattiecināmās izmaksas (LNS ieguldījums) ir 91 863.37 euro.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas