Search form

28.01.2020

Drukāt

Uzsākts LNS ERAF projekts ''Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē”

Photo

2020.gada 27.janvārī LNS un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) parakstīja līgumu par LNS ERAF projekta ''Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai  LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē”, projekta līguma Nr. 4.2.1.2/19/I/009, realizāciju.


Projekts ilgs 25 mēnešus. Tā mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” īpašumā esošajā ēkā Raiņa ielā 5a, Rēzeknē, Rīgā (kadastra Nr. 21000090705001).

 

Projekts tiek realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumam  un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 13 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” ietvaros.

 

Projekta ietvaros tiks paaugstināta energoefektivitāte ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē, kurā tiek nodrošināta valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu izpilde.  Siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30 % gadā.  Projekta īstenošanas gaitā kopējais enerģijas patēriņš samazināsies par 68089,77 kWh gadā (samazinājums 62%, no apkures energoefektivitātes novērtējuma), bet oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazinājums projekta īstenošanas rezultātā būs 17594,28 kg CO2 gadā (samazinājums 62%). 

 

Projekta kopējās izmaksas ir 260 662.24 euro, no kopējās attiecināmās izmaksas ir 215 000.00 euro (ERAF finansējums  ir 182 750.00 euro (85%), valsts budžeta finansējums ir 32 250.00 euro (15%)), bet privātās neattiecināmās izmaksas (LNS ieguldījums) ir 45 662.24 euro.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas