Search form

12.10.2020

Drukāt

Aktualitātes projektā oktobrī

Photo


Projekts tiek realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumam  un Ministru kabineta noteikumiem Nr.13 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” ietvaros.

 

Projekta ieviešanas pirmajā posmā, 2.aktivitātes “Būvniecība” ietvaros ir veikta sadalņu pārnešana. Darbu izpildi veica AS "Sadales tīkls" Austrumu tehniskā daļa, bet būvuzraudzību projektā nodrošināja SIA “Volmers”. Pēc darbu pabeigšanas 2020. gada septembra nogalē, ar 2020. gada oktobri ir uzsākta būvdarbu iepirkuma sagatavošana, lai nodrošinātu projektā plānoto energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu: projekta ietvaros tiks paaugstināta energoefektivitāte ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē, kurā tiek nodrošināta valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu izpilde.  Siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30% gadā.  Projekta īstenošanas gaitā kopējais enerģijas patēriņš samazināsies par 201850,21 kWh gadā (samazinājums 30,16% no kopēja enerģijas patēriņa), bet oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazinājums projekta īstenošanas rezultātā būs 47185,51 kg COgadā (samazinājums 37,34%). 

 

 

Būvdarbu iepirkuma sagatavošana sastāv no Zaļā iepirkuma prasību (ZIP) izstrādes iekštelpu apgaismojumam un citu prasību izstrādes kopumā būvdarbu veicējam.
Lai izstrādātu ZIP, projektā, tiek iesaistīti būvprojekta autora SIA “MUUR” speciālisti. Plānots, ka būvdarbu iepirkuma dokumentācija tiks pabeigta 2020. gada decembrī, bet iepirkums tiks izsludināts 2021. gada janvārī. Jāņem vērā, ka ziemas periodā vairāku darbu izpilde nav iespējama tehnoloģisku nosacījumu dēļ, tāpēc reāli būvdarbi varētu sākties 2021. gada martā-aprīlī.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 260 662.24 euro, no kopējās attiecināmās izmaksas ir 215 000.00 euro (ERAF finansējums ir 182 750.00 euro (85%), valsts budžeta finansējums ir 32 250.00 euro (15%)), bet privātās neattiecināmās izmaksas (LNS ieguldījums) ir 45 662.24 euro.
Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas