Search form

Drukāt

ERAF projekts „Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)”, Nr. 2.2.1.1/19/I/008

Photo


Labklājības ministrija sadarbībā ar vairākām iestādēm, tajā skaitā Latvijas Nedzirdīgo savienību, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkal izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros īsteno projektu “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)”. 

Lasīt vairāk: https://www.lm.gov.lv/lv/projekts/eraf-projekts-deinstitucionalizacijas-procesu-atbalsta-informacijas-sistema-2karta-nr-221119i008


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas