Search form

Gads starp diviem simtiem

02.12.2019

Projekts “Gads starp diviem simtiem” guvis Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālo atbalstu

2019. gada 29. novembrī starp biedrību “Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Labklājības departamentu ir noslēgts līgums Nr. DL-19-217-lī par projekta “Gads starp diviem simtiem” realizāciju sociālās integrācijas jomā sociāli mazaizsargātajai grupai – nedzirdīgiem cilvēkiem budžeta programmas “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” ietvaros.

17.12.2019

Noslēdzies Rīgas domes atvalstītais projekts "Gads starp diviem simtiem" (foto)

Šī gada 14. decembrī Rītausmā (Kandavas ielā 27, Rīgā) norisinājās LNS projekta “Gads starp diviem simtiem”, ko finansēja Rīgas domes Labklājības departaments (līgums Nr. DL-19-217-lī) budžeta programmas “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” ietvaros, 2019. gada noslēguma svētku pasākums.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas