Search form

Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu!

09.06.2021

Par paveikto LNS projektā “Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu!”

LNS projekts “Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu!” tika finansēts no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzekļiem. 

14.10.2020

Projekta "Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu!" aktualitātes oktobrī

Pilnā sparā notiek darbi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētā LNS projekta “Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu!” ietvaros. 

13.07.2020

Sācies LNS projekts “Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu!”

Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS) iesniedza projektu “Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu!” Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkotajā Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” un šis projekts tika apstiprināts. 2020.gada 7.jūlijā starp Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un LNS tika noslēgts finansēšanas līgums DIKS-20-944-lī par projekta realizāciju.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas