Search form

Integrācija: izpratne, attieksme, līdzdalība

30.10.2020

Realizētā LNS projekta "Integŗācija: izpratne, attieksme, līdzdalība" ietvaros gūtie secinājumi un uzdevumi nākamajam attīstības periodam

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētā  projekta LNS projekta “Integrācija: izpratne, attieksme, līdzdalība” 1. aktivitātes “Viedokļu apmaiņas akcija “Nedzirdīgais dzirdīgo pasaulē - 21.gadsimta izaicinājumi” ieviešanā iegūtie secinājumi un uzdevumi  nākamajam attīstības periodam nedzirdīgo cilvēku diskriminācijas mazināšanai un integrācijas sekmēšanai dzirdīgo pasaulē  veselības aprūpes jomā.

13.10.2020

Rezultāti LNS projekta "Integrācija: izpratne, attieksme, līdzdalība", Līguma Nr. DIKS-20-555-lī

LNS projekts “Integrācija: izpratne, attieksme, līdzdalība” tika finansēts no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzekļiem.

18.09.2020

Aicina piedalīties viedokļu apmaiņas akcijā!

 Cienījamais LNS Rīgas reģionālās biedrības biedrs! 

Latvijas Nedzirdīgo savienība aicina piedalīties LNS projekta “Integrācija: izpratne, attieksme, līdzdalība”, līguma Nr. DIKS-20-555-lī ,1.aktivitātes pasākumā  “Viedokļu apmaiņas akcija “Nedzirdīgais dzirdīgo pasaulē - 21. gadsimta izaicinājumi”, kas notiks 2020. gada 25.  septembrī Kandavas ielā 27, Rīgā.   

18.09.2020

02.09.2020

Aicinām pieteikties Rīgas pilsētā dzīvojošos LNS biedrus

Projekta mērķis ir veicināt nedzirdīgu cilvēku integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, sniedzot atbalstu 100 dzirdes invalīdiem viņu sabiedriskās līdzdalības paaugstināšanā, izpratnes veicināšanā par integrācijas procesiem un individuālo prasmju paaugstināšanā t.sk. līdzdarbojoties LNS simtgades jubilejas svinību sagatavošanā un norisē. Projekta norise plānota līdz 31.10.2020. Projekta ietvaros tiks aktualizētas savstarpējās saskarsmes jautājumi nedzirdīgo cilvēku integrācijas jomā dzirdīgo pasaulē, konstatētas risināmās problēmas un to iespējamos risināšanas ceļus nākotnē. 

06.07.2020

Aicinājums

Aicinām LNS Rīgas RB reģionālās biedrības biedriem, LNS darbiniekiem sūtīt video formātā zīmju valodā ar kāda notikuma aprakstu, kas ietver nedzirdīgo un dzirdīgo cilvēku saskarsmes, kultūras un citu problemātiku. Video var sūtīt uz e-pastu: [email protected] vai uz whatsapp: +371 28975411

01.07.2020

LNS projekts “Integrācija: izpratne, attieksme, līdzdalība”

Projekta mērķis ir veicināt nedzirdīgu cilvēku integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, sniedzot atbalstu 100 dzirdes invalīdiem viņu sabiedriskās līdzdalības paaugstināšanā, izpratnes veicināšanā par integrācijas procesiem un individuālo prasmju paaugstināšanā t.sk. līdzdarbojoties LNS simtgades jubilejas svinību sagatavošanā un norisē. Projekts tiks ieviests līdz 31.10.2020.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas