Search form

Līdzdalība un demokrātiska iesaiste

14.10.2021

Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” un LNS Rīgas reģionālās biedrības darbības stratēģija 2021.-2025. gadam

Stratēģija apspriesta LNS Rīgas reģionālās 
biedrības konferencē 12.06.2021

- stratēģija tiks apspriesta un apstiprināta biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk - LNS) 20. kongresā; stratēģijā ar iesaistīto pusi LNS saprot t.sk. LNS RB
Stratēģija ietver galvenos darbības virzienus, nenosakot noteikto attīstības virzienu ieviešanas plānojumu kalendārajos gados. Stratēģijas ieviešanas plānošana notiks LNS izpildinstitūcijā - valdē, nosakot atbildības jomas un taktiskos uzdevumus.

22.09.2021

Tuvojas noslēgumam LNS projekts “Līdzdalība un demokrātiska iesaiste”

Projekta mērķis ir veicināt nedzirdīgu cilvēku integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, sniedzot atbalstu biedrības attīstības stratēģijas izvērtējumā un izstrādē, biedrības pārvaldības struktūras demokrātiskās vēlēšanās. Projekta administrēšana un īstenošana notika Rīgā, Elvīras ielā 19 k-2, un šī gada septembrī projekts noslēdzas visiem ar sasniegtiem rezultātiem.

13.09.2021

Izstrādāta LNS darbības stratēģija 2021.-2025.gadam

2021.gada 12.jūnijā ZOOM platformā organizētās LNS Rīgas reģionālās biedrības konferences ietvaros tika  izdiskutēts papildināts un virzīts apstiprināšanai 1.posma izstrādātais LNS un LNS Rīgas reģionālās biedrības darbības stratēģijas projekts 2021.-2025.gadam LNS kongresam 2021.gada augustam.

 

07.06.2021

Notiek sagatavošanas darbi LNS Rīgas reģionālās biedrības konferencei

LNS projekta “Līdzdalība un demokrātiskā iesaiste” ietvaros darbi notiek pilnā sparā.

04.03.2021

Sācies LNS projekts “Līdzdalība un demokrātiska iesaiste”

Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS) iesniedza Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā projektu “Līdzdalība un demokrātiska iesaiste” Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa nevalstiskajām organizācijām ietvaros un šis projekts tika apstiprināts. 2021.gada 23.februārī starp Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un LNS tika noslēgts finansēšanas līgums Nr. DIKS-21-161-lī par projekta realizāciju.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas