Search form

PROTI un DARI!

30.04.2021

Jaunieši joprojām var piedalīties projektā “PROTI UN DARI!”

Jau trešo gadu nedzirdīgie un vājdzirdīgie jaunieši piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotajā projektā "PROTI un DARI!". Par šī projekta realizāciju tika noslēgts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums starp Latvijas Nedzirdīgo savienību un Rīgas domes Labklājības departamentu.

02.06.2020

Projekts “PROTI un DARI!” tiek īstenots arī ārkārtas situācijas laikā

Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „PROTI un DARI!”. 

Šī projekta stratēģiskais partneris kopš 2019. gada ir arī Latvijas Nedzirdīgo savienība, kas ir iesaistījusi 19 jauniešus ar dzirdes traucējumiem.

23.01.2020

Nedzirdīgie jaunieši joprojām var piedalīties projektā “PROTI UN DARI!” (video)

   Kopš 2019. gada 20. februāra nedzirdīgie un vājdzirdīgie jaunieši piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotajā projektā "PROTI un DARI!". Par šī projekta realizāciju tika noslēgts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums starp Latvijas Nedzirdīgo savienību un Rīgas domes Labklājības departamentu. Informāciju zīmju valodā skat. šeit: 

03.04.2019

Nedzirdīgie jaunieši atkal var piedalīties projektā “PROTI UN DARI!”

2019. gada 20. februārī noslēgts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums starp Latvijas Nedzirdīgo savienību un Rīgas domes Labklājības departamentu par 40 jauniešu ar dzirdes traucējumiem iesaistīšanu projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā līdz 2020. gada 30. septembrim.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas