Search form

„Attīstības vektors”

Photo

Beidzas LNS projekts „Attīstības vektors”: uzdevumi izpildīti, mērķi sasniegti

20.09.2013

30. septembrī beidzas Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā LNS projekta „Attīstības vektors” realizācija.

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo

Konference kā kongresa ģenerālmēģinājums (video)

12.08.2013

 Projektā „Attīstības vektors”  7. augustā notika lielākais projekta pasākums – konference, kurā piedalījās simt dalībnieku no visas Latvijas. Ieradās arī vairāku citu nevalstisko organizāciju pārstāvji – vieslektori no SRC Marta, Apeirona, Latvijas Samariešu apvienības.

Photo

LNS projekta „Attīstības vektors” noslēgumā – Latvijas mēroga konference (foto)

08.08.2013

ESF/ LNS projekta „Attīstības vektors” noslēgumā kultūras centrā „Rītausma” notika Latvijas mēroga konference par tēmu „Nevalstisko organizāciju ( NVO) līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā – labās prakses piemēri un iespējas” LNS darbības tālākajā progresā pašreizējā periodā.

Photo

„Attīstības vektors” vērsts uz zināšanu pilnveidošanu (video)

29.07.2013

Līdz 30. septembrim notiek Eiropas Sociālā fonda finansētā LNS projekta „Attīstības vektors” realizācija. Dažādās aktivitātēs darbojoties, LNS un LNJO biedrību darbinieki un citi LNS biedri Rīgā un reģionālajās biedrībās pilnveidojuši gan savas teorētiskās zināšanas, gan prasmes to pielietošanā dažādās jomās

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas