Search form

"Klusuma pasaule"

Photo

Projekts „Klusuma pasaule” svinīgi noslēdzies (video)

28.12.2013

Ievērojamākais projekts LNS vēsturē svinīgi noslēgts plašā atskaites pasākumā, kas notika 20. decembrī kultūras centrā „Rītausma”, klātesot daudziem tajā iesaistītajiem darbiniekiem, uzraudzības iestāžu – Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un LR Saeimas pārstāvjiem, brīvprātīgajiem palīgiem un aktīvistiem no visiem Latvijas reģioniem, kuros tika realizēts šis projekts.

Photo

Videoprezentācija „Klusuma pasaule” kopumā

20.12.2013

Piedāvājam videopārskatu par projekta „Klusuma pasaule” visu aktivitāšu realizācijas rezultātiem!

Photo
Photo
Photo

Pirmo reizi nometne nedzirdīgām māmiņām ar bērniem

16.12.2013

No 28. novembra līdz 1. decembrim Smārdes pagastā eso¬šajā atpūtas kompleksā „Valguma pasaule” tika rīkota nomet¬ne nedzirdīgām māmiņām ar bērniem. Tās mērķis bija sniegt nedzirdīgām māmiņām izpratni par bērnu psiholoģisko, izzi¬ņas attīstību un emocionālo audzināšanu. Tajā piedalījās 10 māmiņas un 16 bērni vecumā no 10 mēnešiem līdz 11 gadiem no Rīgas, Liepājas un Jelgavas.

Photo
Photo

Nebūs vairs tādas klusuma pasaules…

09.12.2013

31. decembrī noslēdzas LNS vēsturē lielākais četrarpus gadu ilgušais projekts „Klusuma pasaule”. Var teikt, ka šajā lai¬kā gandrīz katrā „Kopsolī” numurā pub¬licējām aprakstus, intervijas, vērtējumus par dažādu aktivitāšu realizāciju un re¬portāžas par to norisi no lielāko notikumu vietām. Tika sagatavotas pat 7 materiālu kopas par projekta tematiku. Šoreiz mūsu lasītājiem piedāvājam apkopojošu atskatu uz šo nozīmīgo, svarīgo un tik lielā daudz¬veidībā aizvadīto periodu.

Photo

Rēzeknē pēdējais – kopsavilkuma pasākums projekta „Klusuma pasaule” ietvaros

03.12.2013

28. novembrī rēzeknieši sanāca kopā pasākumā „Pārrunas par nedzirdīgo dzīvi”, lai apkopotu informāciju par ESF un Latvijas valsts finansētā Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta „Klusuma pasaule” rezultātiem Rēzeknes biedrībā un tā sasniegto mērķi – veicināt dzirdes invalīdu un smagi vājdzirdīgo cilvēku integrāciju sabiedrības dzīvē un komūnā.

Photo
Photo

Daugavpils biedrībā mācās hopaku

29.11.2013

Daugavpils biedrībā 22. novembrī notika kārtējais nacionālais vakars projekta „Klusuma pasaule” ietvaros. Šoreiz tas bija veltīts ukraiņu tautas tradīcijām un paradumiem.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas