Search form

17.09.2018

Drukāt

Jauniešu apmaiņas darbnīcās tapuši radoši darbi (video)

Photo

ES programmas “ERASMUS+” realizētais LNS jauniešu apmaiņas projekts „Baltijas Nedzirdīgo jauniešu ceļš” ir noslēdzies. Piedāvājam projekta dalībnieku radošo darbu videoversijas, kas tapa projekta laikā poēzijas, saskarsmes un foto darbnīcās.


Poēzijas darbnīcu vadīja lietuviešu grupas līderis Arnoldas Matulis. Jaunieši iepazinās ar poēzijas mākslu, vēsturi un to saikni ar nedzirdīgo kultūru un varēja paši izmēģināt šādu mākslu.

Foto darbnīcā, kuru vadīja projekta koordinatore Kristīne Krista Magone, jaunieši radīja fotogrāfijas, kuras sasaistītas ar nedzirdības tēmu. Viņi to paveica, radot bildes savu izdomu un iztēli.

Saskarsmes darbnīcu vadīja projekta vadītājs Ivars Kalniņš, jaunieši pilnveidojot saskarsmes prasmi, veidoja saistošus stāstījumus zīmju valodā par dažādiem slaveniem nedzirdīgiem cilvēkiem, nedzirdīgo jauniešu nometnēm un nelielu ieskatu zīmju valodā, piemēram, lietuviešu, igauņu un latviešu zīmju valodas salīdzinājumi.

Videomateriāli izpildīti starptautiskās zīmēs, tādējādi šis ir starptautisks projekts. Pie reizes dalībniekiem bija iespēja pilnveidot savas starptautiskās zīmes.

Foto darbnīca

Saskarsmes darbnīca

Poēzijas darbnīca

 

Teksts: Ivars Kalniņš

Projekts “Baltijas Nedzirdīgo jauniešu ceļš” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu, ko Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas