Search form

Darīt, redzēt, ieguldīt!

22.12.2015

Darītais, redzētais, ieguldītais Liepājā

Viens no 2015. gadā LNS realizētajiem projektiem bija „Darīt, redzēt, ieguldīt!”, kas risinājās no 2015. gada 6. maija līdz 2015. gada 31. decembrim, lai sekmētu 45 Liepājas RB dzirdes invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot brīvā laika iespēju dažādošanu un pilnveidojot viņu prasmes un zināšanas, veicinot viņu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē.

26.11.2015

Zelta briedums ļaudīm Liepājā (foto)

Saulainā 21.novembra dienā Liepājas biedrības mājā uz pasākumu Zelta briedumā kuplā skaitā sanāca biedri, lai suminātu apaļo gadu jubilārus . Atbrauca pat ciemiņi no Kuldīgas un Rīgas. Minētais pasākums tika organizēts projekta "Darīt, redzēt, ieguldīt!" ietvaros.

22.05.2015

LNS projekts „Darīt, redzēt, ieguldīt!” uzsāk darbību

2015. gada 10. aprīlī ir noslēgts biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Liepājas pilsētas pašvaldības līgums Nr. 150 par projekta „Darīt, redzēt, ieguldīt!” ieviešanu. Projekta realizācija notiks no 2015. gada 6. maija līdz 2015. gada 31. decembrim. Projekta ieviešana notiks LNS Liepājas reģionālās biedrības telpās, pēc adreses: Liepājā, 1905.gada ielā 35.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas