Search form

Esi aktīvs, nesēdi uz vietas!

25.10.2017

Liepājnieki nūjo – uz veselību!

Mūsu biedriem Liepājā ir iespēja ievērot veselīgu dzīvesveidu, aktīvi nūjojot, projekta “Esi aktīvs, nesēdi uz vietas!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Liepājas pilsētas pašvaldība. Jau notikušas 16 nūjošanas nodarbības – sākumā iegādātas nūjas, piesaistīts pieredzējis instruktors, bet tagad paši nūjo kopā ar savu nodarbību vadītāju G. Vazdiķi un projekta vadītāju G. Paņko. Nūjošanas maršrutu plāno projekta aktivitātes darba grupa kopā ar biedriem, ņemot vērā visu vēlmi, ka jebkurš nūjošanas ceļš ved gar jūru.

14.06.2017

Pirmās trīs nūjošanas nodarbības jau notikušas (video)

LNS Liepājas RB veselības projekta “Esi aktīvs, nesēdi uz vietas!” realizācija notiek pilnā sparā. Jau bijušas trīs nūjošanas nodarbības. Savos iespaidos par tām dalās projekta korespondente un nodarbību dalībniece Ilze Jaunzeme.

30.05.2017

Cilvēki ar dzirdes traucējumiem realizē projektu „Esi aktīvs, nesēdi uz vietas!’’

No 2017. gada 1. maija biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) Liepājas reģionālā biedrība (RB) uzsākusi veselības veicināšanas projekta “Esi aktīvs, nesēdi uz vietas!” realizāciju, kurš guvis Liepājas pilsētas pašvaldības finansiālo atbalstu projektu konkursa ietvaros 2017.gadam.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas