Search form

Gadalaiku noskaņas

14.10.2016

Liepājnieki dejo gadalaiku noskaņās!

Pateicoties projektam “Gadalaiku noskaņas”, LNS Liepājas biedrības nedzirdīgajiem cilvēkiem ir iespēja divas reizes mēnesī apmeklēt dejošanas nodarbības, kuras pasniedz Aldis Ādamsons.

15.07.2016

Lai izkoptu savus talantus

Turpinās projekta “Gadalaiku noskaņas” realizācija – Liepājas biedrībā regulāri notiek dejošanas nodarbības, kuru ietvaros projekta dalībnieki pilnveido savas prasmes dejošanā, apgūst melodeklamācijas žanru, atklāj sev teātra pasauli.

16.05.2016

Liepājā – “Gadalaiku noskaņas”

Pašlaik pilnā sparā realizējas projekts “Gadalaiku noskaņas”: notiek regulāras dejošanas nodarbības, kuru laikā 3.aktivitātes “Radošā mākslas studija “Dejošana+teātris”” vadītājs Aldis Ādamsons kopā ar projekta dalībniekiem aktīvi gatavojas dalībai šī gada jūnijā Vislatvijas nedzirdīgo pašdarbības festivāla “Zilo ezeru zeme” norisei Rēzeknē, iestudējot jaunu uzvedumu par Liepājas pilsētu “Tavā un manā Liepājā”.

13.04.2016

Liepāja vēl gaida

LNS Liepājas RB gada sākumā savas pilsētas domei iesniedza projekta pieteikumu “Gadalaiku noskaņas”, piesakot dalību Nevalstisko organizāciju projektu konkursā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas