Search form

29.11.2005

Drukāt

EQUAL projektu ikgadējā konferencē


Kā veicies līdz šim? Ko tālāk?
Ilze Kopmane
 
Uz šiem jautājumiem meklēja atbildes vairāk nekā simts Eiropas sociālā fonda EQUAL programmas projektu īstenotāji Latvijā — gan tie, kas par projektā piešķirto finansējumu veic  dažādas aktivitātes, gan tie, kas uzrauga un koordinē to vispārējo norisi.
Pašlaik Latvijā darbojas desmit šādu projektu, kas tika izvēlēti kā labākie no konkursā iesniegtajiem 39 projektiem. To galvenās kopīgās iezīmes un radītās vērtības saistās ar nacionālo partneru un starpvalstu sadarbības attīstību un jaunu pieeju (inovāciju) meklējumiem sociālo jautājumu risināšanai nākotnē. Šajā nolūkā jau izlietoti 800 tūkstoši latu, tas ir 11% no visa ieplānotā apjoma.
Konferences dalībniekus uzrunāja labklājības ministre D.Staķe, šīs programmas vadītājs, LM valsts sekretāra vietnieks I.Alliks, kā arī projektā iesaistītās organizācijas — Resursu centra «Marta» vadītāja I.Lāce. Runātāji atzīmēja, ka sabiedrībā valdošā sākotnējā skepse par projektos risināmiem jautājumiem ir pārvarēta un iezīmējušies pirmie panākumi. Visi veiksmīgi darbojas ar partneriem Latvijā un ārvalstīs, risinās pilotprojekti, apmācības, pētījumi, tapuši metodiski materiāli, publikācijas.
Par paveikto zināmu priekšstatu sniedza arī izstāde, kur katrai dalīborganizācijai bija savs stends. To skaitā — arī LNS projekts «Klusās rokas» prezentēja savu projekta norises struktūru, tās izvietojumu Latvijā, Z,Ungura pētījumu par nedzirdīgo sieviešu nodarbinātību u.c.
Rosinošs bija darbs grupās, kur interesantā diskusiju formā tika atklātas grūtības, problēmas un izaicinājumi, ar kurām sākuma posmā saskārušies projektu realizētāji. To vidū — pušu pieredzes trūkums jaunu, vēl nebijušu tēmu risināšanā, komandas veidošanā, ārvalstu kontaktu veidošanā un saskarsmē ar partneriem, apjomīga finansējuma apgūšanā,sabiedrības stereotipu pārvarēšanā u.c. Gūtas jaunas atziņas: projekts sniedz iespēju gan ņemt (no partneru un no ārvalstu pieredzes), gan dot (arī mums pašiem ir savas patiesas vērtības!). Darbs projektā mudina apgūt svešvalodas, aktuālo terminoloģiju un tehnoloģijas, tolerances prasmi, rosina iedvesmu un nākotnes vīzijas.
Visi vienprātīgi secināja: šāda ikgadēja tikšanās ir labs uzmundrinājums, ka grūtības ir pārvaramas un izaicinājumi virza uz risinājumiem, uz attīstību.
LNS konferencē komandu pārstāvēja projekta «Klusās rokas» darba grupa un tulki.

 

Droši varam teikt, ka mūsu projekts uzsākts sekmīgi un pārejo vidū varējām palepoties ar dažiem konkrētiem veikumiem (pētījumiem, pilotprojektiem utt.). Pētījumu grupas vadītāji Z.Ungurs konferences laikā sniedza interviju televīzijai, tematiskajās grupās dalījāmies savā pieredzē un arī mācījāmies no citu pieredzes.
Noslēgumā ES struktūrfondu departamenta direktore E.Miča uzsvēra, ka visa tālākā darbā jāatceras galamērķis — pēc 2,5 gadu darba projektā iegūto pozitīvo rezultātu pārņemšanu un ieviešana ikdienas praksē, katras organizācijas un visas sabiedrības dzīvē. Viņa informēja, ka ES struktūrfondi turpinās atbalstīt visas labās ieceres arī 2008.gadā. Tātad — jādomā atkal par jauniem projektiem.
Darāmā vēl ļoti daudz — ir un būs nākotnē. Kad kaut kas sāk likties par grūtu vai nepadarāmu, jāatceras kāda sena Austrumu līdzība, kas izskanēja vienā no darba grupām.
Tas ir stāsts par kādu ķīnieti, kurš dzīvoja mazā ciematā kalnu ielenkumā. Kalni bija tik vareni, ka visu laiku aizsedza sauli un ieplakā augu dienu valdīja krēsla. Viņš aicināja ciema ļaudis rīkoties, rakt eju cauri kalnu grēdai, veidot spraugu saules stariem. Ļaudīm tas likās neiespējami un viņi nenāca talkā. Tad uzņēmīgais vīrs sāka rakt viens: dienu no dienas... Kalni nobijās, un kādudien paši pašķīrās, paverot ceļu saules stariem.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas