Search form

15.08.2006

Drukāt

Izlaidums Nr.9


Lai palīdzētu citiem, jāprot palīdzēt sev
 
 
Iveta Lāce — Miezīte
Visi nedzirdīgie ikdienā pieraduši meklēt palīdzību pie biedrību vadītājiem, sociālā darba speciālistiem, arī biedrību aktīvistiem.
Var likties, ka šo cilvēku fiziskās un garīgās spējas ir neizsmeļamas un pieejamas augu diennakti visu nedēļu, mēnesi, gadu. Bet tā nebūt nav! Atbildības uzņemšanās par citu problēmu risināšanu, nemitīgais stress un citi faktori iztukšo cilvēku. Jo sevišķi biedrību aktīvos darbiniekus, kas savu misiju saskata palīdzībā citiem.
LNS projekta «Klusās rokas» ietvaros Valmieras pilotprojektā «Sociālie pakalpojumi un jaunās atbalsta formas nedzirdīgo ģimenēm...» tika izveidota testa grupa no brīvprātīgām aktīvām sievietēm, kas piekritušas piedalīties pilotprojekta realizācijā.
Šī pilotprojekta viens no rezultātiem būs tādas politikas veidošana, kas rada iespējas nedzirdīgām sievietēm apgūt specialitāti un strādāt profesijās «sociālais asistents».
Šīs testa grupas 10 sievietes 12. — 16. jūnijā   piedalījās radošajā mācību nometnē «Ieva nav Ādama sastāvdaļa» Jūrmalā   Sabiedrības integrācijas centrā.
Nodarbības vadīja psiholoģe, mūžizglītības eksperte Māra Taivane un Valsts cilvēktiesību biroja referenti. Pamatā teorētiskās mācības un praktiskās nodarbības bija vērstas uz sievietes lomas apzināšanos, fizisko un garīgo resursu atjaunošanu, sievietes ģimenes dzīves un darba savienošanas iespējām un karjeru, pašnovērtējuma un pašcieņas paaugstināšanu, radošu pieeju problēmu risināšanā; dzimumu līdztiesības, darba likumdošanas un cilvēktiesību jautājumiem.
Jāsaka, ka pasniedzēja Māra Taivane ir tik kolorīta personība un augsta līmeņa speciāliste, ka uzreiz atrada īsto pieeju nedzirdīgo auditorijai un ārpus nodarbībām pat bez tulka labprāt individuāli strādāja ar katru nometnes dalībnieci. Nometnē piedalījās nedzirdīgās sievietes no Valmieras, Limbažiem un Cēsīm.
Nometnes dalībnieces atgriezās mājās piepildītas ar jaunām emocijām, zināšanām, iespaidiem. Vecās problēmas un rūpes tika sadedzinātas un apraktas jūrmalas smiltīs, ar kopīgu meditāciju raidot lūgšanu debesīm un jūrai sniegt spēku un labo enerģiju turpmākajai gaitai.
Tagad šīs desmit sievietes ir gatavas iesaistīties LNS nākamo projektu realizācijā, veidot atbalsta tīklus un kļūt par tīkla mezglu līderēm.
 «Vecās rūpes un problēmas tika apraktas jūrmalas smiltīs»
 

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas