Search form

Lai staro dzīvesprieks mūsu Liepājā!

27.08.2018

Liepājnieki aktīvi arī karstajā jūlijā!

Jūlijs darba aktivitāšu apjoma ziņā skaitās klusais mēnesis, kad pārsvarā cilvēki iet atvaļinājumos, pavada brīvo laiku vasarnīcās, atpūtas pasākumos dabā vai vienkārši mājās.

27.06.2018

Liepājnieki aktīvi darbojas arī vasarā!

Jūnija liepājniekiem noritēja ļoti ātri un nemanāmi. Šeit atskats uz notikušajām projekta aktivitātēm!Viens no mēneša pasākumiem bija pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieru divu dienu garumā.

15.06.2018

Liepājniekiem nav laika garlaikoties!

Mēs jau rakstījām, ka, pateicoties Liepājas pilsētas pašvaldības un SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” finansiālajam atbalstam, LNS Liepājas reģionālajā biedrībā notiek projekta “Lai staro dzīvesprieks mūsu Liepājā!” vairāku aktivitāšu realizācija.

06.06.2018

Liepāja realizēs jaunu projektu!

2018. gada 24. aprīlī noslēgts biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Liepājas pilsētas pašvaldības līgums Nr. 1485/2.2.29.1./21 par projekta “Lai staro dzīvesprieks mūsu Liepājā!” ieviešanu.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas