Search form

Laika tilts

17.12.2018

Noslēdzies Rīgas domes atbalstītais projekts „Laika tilts” (foto, video)

2018. gada 15. decembrī LNS kultūras centrā “Rītausmā” Kandavas ielā 27, Rīgā risinājās LNS projekta “Laika tilts” svētku pasākums “Valsts jubilejas gadu noslēdzot”.

05.12.2018

Rīgas domes Labklājības departamenta atbalsts sociāli mazaizsargāto grupu sociālās integrācijas jomā projektā “Laika tilts”

Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Labklājības departaments 2018. gada 28. novembrī parakstīja līgumu (Nr. DL-18-260-lī) par atbalstu 150 biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS) biedriem, to skaitā 80 Rīgas pilsētā dzīvojošiem nedzirdīgiem, lai stiprinātu un vairotu nedzirdīgo cilvēku sociālo vienotību, sekmējot viņu sociālo integrāciju sabiedrībā. Projekta īstenošanu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments budžeta programmas “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” ietvaros.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas