Search form

05.12.2018

Drukāt

Rīgas domes Labklājības departamenta atbalsts sociāli mazaizsargāto grupu sociālās integrācijas jomā projektā “Laika tilts”

Photo

Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Labklājības departaments 2018. gada 28. novembrī parakstīja līgumu (Nr. DL-18-260-lī) par atbalstu 150 biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS) biedriem, to skaitā 80 Rīgas pilsētā dzīvojošiem nedzirdīgiem, lai stiprinātu un vairotu nedzirdīgo cilvēku sociālo vienotību, sekmējot viņu sociālo integrāciju sabiedrībā. Projekta īstenošanu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments budžeta programmas “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” ietvaros.


Projekta “Laika tilts” realizācija notiks no 2018. gada 1. decembra līdz 2018. gada 20. decembrim, un tā sastāvēs no 2 aktivitātēm: 1. aktivitāte “Svētku pasākums “Valsts jubilejas gadu noslēdzot”” un 2. aktivitāte “Administratīvā projekta vadība”.

Projekta ietvaros notiks LNS gada noslēguma svētku pasākuma “Valsts jubilejas gadu noslēdzot” sagatavošana un īstenošana. Gada pasākums ir tradicionāls LNS biedru kopības apliecinājums, kura programmā iekļauts daudzveidīgs kultūras, izglītojošu, atpūtas un izklaides aktivitāšu kopums nedzirdīgo mērķauditorijai.

Svētku pasākuma realizācija un dalība tajā sekmēs projektā iesaistītās mērķgrupas piederības sajūtas nostiprināšanos Latvijas valstij, kas 2018. gadā noslēdz savu simtgades pasākumu ciklu, arī nedzirdīgo kopienai radot iespēju būt kopā, lai izvērtētu savu veikumu un gūtu pozitīvas emocijas nākotnes iecerēm no šādas līdzdalības un līdzdarbības pasākuma sagatavošanā un norisē.
Svinīgais svētku pasākums “Valsts jubilejas gadu noslēdzot” notiks 2018. gada 15. decembrī Kandavas ielā 27, Rīgā, LNS kultūras centrā “Rītausma” no pl. 14 līdz 22, pie klātiem galdiem vērojot apsveikuma koncertu.

Dalībai pasākumā aicināti pieteikties visu LNS reģionālo biedrību līderi, lai kopīgi priecātos par paveikto šogad, godam sagaidītu Ziemassvētkus un Jaunā gada tuvošanos. Dalību pasākumam jāpiesaka savā reģionālajā biedrībā vai tieši pie LNS viceprezidentes, projekta pasākuma vadītājas Brigitas Lazdas (e-pasts: [email protected]) līdz 2018. gada 11. decembrim. Svētku pasākumā tiks ielūgti arī LNS ilggadējie sadarbības partneri.

Koncerta programma (projekta 1. aktivitāte) tiks veidota no LNS pašdarbības kolektīvu 2017. – 2018. gada labāko mākslinieciskās pašdarbības iestudējumu – melodeklamāciju, deju, skeču, lugu un citu koncertnumuru klāsta, kā arī no jauniestudējumiem, par pamatu ņemot 2018. gada nozīmīgāko pasākumu – Latvijas simtgadi.

Tiks veidota prezentācija – pārskats par LNS paveikto valsts simtgades gadā – par gada notikumiem LNS un reģionālajās biedrībās. Notiks LNS reģionālo biedrību labāko brīvprātīgo darbinieku, sabiedriski aktīvo biedru, kopienas līderu godināšana. Koncertprogrammā plānots iesaistīt 50 projekta mērķgrupas dalībniekus.

Pasākuma ietvaros būs nodrošināts surdotulkojums, jo to nepieciešamību projektā nosaka zīmju valodas lietojuma pielāgošanas vajadzības nedzirdīgo un vājdzirdīgo cilvēku uztveres nodrošināšanai un to komunikācijas īpatnības.

Viena no projekta iezīmēm ir tā, ka visi projekta darbinieki (projekta vadības grupa, pasākuma organizētāji un citas projektā iesaistītās personas) strādās projektā bez darba samaksas – veiks brīvprātīgo darbu, tādā veidā veicinot sabiedriskās aktivitātes nedzirdīgo kopienā.

Čaklas rokas vajadzīgas visur – arī sagatavojot telpas svētku pasākumam. Tāpēc projekta komanda lūdz pieteikties brīvprātīgos palīgus un savus pieteikumus – mutiskus vai rakstiskus, arī SMS veidā iesniedziet projekta koordinatorei Karīnai Pavlovai ([email protected]; mob. +371 26712042) līdz 2018. gada 11. decembrim.

Uz tikšanos pasākumā!

Šis raksts ir sagatavots ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālo atbalstu.

 

Rakstu sagatavoja: projekta vadītāja Aija Sannikova
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas