Search form

26.04.2017

Drukāt

Es mācēju danci vest (foto, video)

Photo

Aizvadīta vēl viena skaista jubileja: sestdien, 22. aprīlī Rīgā, Kandavas ielā 27 notika Rītausmas tautas deju kolektīva 65 gadu jubilejai veltīts koncerts “Es mācēju danci vest”.


Tagadējais tautisko deju kolektīvs “Rītausma” pirmo deju pulciņu nodibināja 1952. gadā Jāņa sētā 5. Jau tā paša gada nogalē dejotāji parādīja savu pirmo plašāko programmu – tajā bija vairāk nekā 10 dejas.

1964. gadā deju kolektīvs piedalījās Latvijas Vispārējo dziesmu un deju svētku koncertā Daugavas stadionā.

Bet 1977. gadā tieši Latvijā notika I Baltijas Nedzirdīgo deju svētki. Tajos piedalījās 10 deju kolektīvi no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Kaļiņingradas.

Beidzamajos 7 gados tautas deju kolektīvu vada Aldis Ādamsons. Pašlaik tajā ir 12 dejotāji. Sestdienas koncertā piedalījās arī agrākie dejotāji un jauniešu deju grupa, kopā 35 dalībnieki. Piedalījās arī rītausmiešu sadarbības deju kolektīvs “Bānītis” – 20 dejotāji.

Pasākumu vadīja Elfa Zariņa. Tika demonstrēta prezentācija par deju kolektīva vēsturi.

LNS prezidents Edgars Vorslovs, noskatījies dejotāju priekšnesumus, teica:“Man kā prezidentam vienmēr ir patīkami atrasties uz šīs skatuves, uz kuras uzstājušies nedzirdīgie mākslinieki. Koncerts mani sajūsmināja ar to, ka mūsu vidū cauri gadu desmitiem pastāvējušas un koptas tautas deju tradīcijas. Daļa kolektīva dalībnieku bija uz skatuves, citus kā skatītājus redzu arī zālē. Nedzirdīgie, piedaloties šajā koncertā, parāda, ka mēs esam tādi paši sabiedrības locekļi kā visi, ka mēs varam bagātināt latviešu tautas kultūru ar savu pienesumu. Kultūra balstās uz valodu un mums tā ir zīmju valoda. Un mēs lepojamies ar to.”

Prezidents pasniedza Atzinības rakstus par tautas deju tradīciju uzturēšanu, dejas mīlestību un kultūrvides veidošanu nedzirdīgo kopienā – Andrim Alnim, Birutai Lasmanei, Janīnai Lukinai, Marijai Ševjakovai, Gaidai Začai.

Dejotāji saņēma T krekliņus, no LNS biedrībām apsveikumus, bet no Rīgas RB ilggadīgākie dejotāji – arī balvas. Rītausmiešus sveica arī sadarbības partneris “Bānītis”. Tautisko deju kolektīva vadītājs pasniedza visiem dejotājiem Pateicības rakstus.

Jubilejas pasākumā bija daudz runu un daudz skaistu ziedu, bet plašāku reportāžu ar ieskatu šajā notikumā un intervijām lasiet maija “Kopsolī”.

Vairāk foto šeit.

 Pasākums notika ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

 

Zigmārs Ungurs
Foto un video: Juris Grundulis


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas