Search form

LNS - otrās mājas 2

22.12.2011

Atklāts jauns Rehabilitācijas centra nams arī Liepājā!

Divdesmit pirmajā decembrī pulksten 12 pie nama Liepājā, 1905. gada ielā 35 bija sapulcējies nepacietīgi gaidošs cilvēku pūlis. Ielu no abām pusēm bija bloķējusi policija. Kas tur notika?

25.10.2011

Būvniecības process LNS projekta „Otrās mājas - 2” ietvaros noslēdzies

Ar prieku paziņojam, ka sociālās rehabilitācijas centri Rīgā, Elvīras ielā 19 un Liepājā, 1905. gada ielā 35 ir nodoti ekspluatācijā. Objektu pieņemšanu veica Rīgas pilsētas un Liepājas pilsētas būvvaldes komisija. Abos objektos būvniecības kvalitāte ir atzīta par labu un atbilstošu būvprojektiem.

24.08.2011

„Otrās mājas” būvniecības finiša taisnē

Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas Valsts finansētā Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta „LNS OTRĀS MĀJAS 2” (identifikācijas Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001) mērķis ir izveidot un aprīkot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar dzirdes invaliditāti un personām ar prognozējamu dzirdes invaliditāti, pilnveidojot valsts atbalsta sistēmu - sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti.

17.08.2011

Celtniecība tuvojas noslēgumam

Abi jaunceļamie nami – gan Rīgā Elvīras ielā 19, gan Liepājā 1905. gada ielā 35 no ārpuses jau izskatās pabeigti. Pašlaik notiek beidzamie iekšdarbi un apkārtnes sakopšana: bruģa ierīkošana, autostāvvietu un zaļās zonas izveide. Abos namos elektrība un telekomunikācijas jau ievilktas.

27.04.2011

Spāru svētki Liepājā jau notikuši!

Jaunbūvē Liepājā, 1905.gada ielā 35, kur gada nogalē sāks darbu LNS Liepājas sociālās rehabilitācijas centrs, ir uzsākta jumta izbūve.

06.04.2011

Ārējās pārmaiņas Liepājas rehabilitācijas centra jaunbūvē

Būvniecība projekta ,, LNS- otrās mājas 2’’ ietvaros Liepājā, 1905.gada ielā 35 notiek jau astoņus mēnešus.

21.03.2011

Rīgas rehabilitācijas centra logos spīd pavasara saule

Būvniecība projekta ,,LNS- otrās mājas 2” ietvaros Rīgā, Elvīras ielā 19 turpinās. Šobrīd ārēji ēka ir pārvērtusies, jo tajā ir ielikti logi.

10.02.2011

Liepājā sāks būvēt trešo stāvu

Sācies gads, kurā Liepājas biedrībai būtu jāsāk darboties savā pašu namā – jaunajā kluba ēkā, kuras celtniecība iesākās pagājušā gada rudenī. Janvāra nogalē devos uz būvlaukumu, tā sakot, no malas atkal pavērot, kas un kā pavirzījies objektā uz priekšu.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas