Search form

LNS darbības stiprināšana – 2016

14.09.2016

Apmācības cilvēkresursu vadīšanā (video)

Projekta „LNS darbības stiprināšana -2016” aktivitātes „Apmācības cilvēkresursu vadīšanā” ietvaros 20. un 21.augustā, kā arī 10. un 11.septembrī notika LNS biedru un darbinieku apmācības, lai veicinātu efektīvāku biedrības darbu.

13.09.2016

Apmācības cilvēkresursu vadīšanā bija interesantas un vērtīgas, atzīst to dalībnieki

20.–21.augustā un 10.–11.septembrī Latvijas valsts budžeta finansētas programmas „NVO fonds” Sabiedrības integrācijas fonda finansētā LNS projekta „LNS darbības stiprināšana - 2016”(nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/042/30), līguma identifikācijas Nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/042/30, 1.aktivitātes „Apmācības cilvēkresursu vadīšanā” ietvaros tika organizētas 32 stundu apmācības.

07.09.2016

Ar skatu nākotnē

Lai analizētu LNS darbības 2013.-2016. gadā rezultātus un diskutētu par LNS darbības stratēģisko attīstību (2017.-2019.), LNS projekta “LNS darbības stiprināšana ietvaros -2016” ietvaros tiek organizēta divu dienu konference “LNS darbība – plānotais un esošais”.

17.08.2016

Tikai visi kopā mēs esam spēks!

Projekta “LNS darbības stiprināšana - 2016” vadības komanda izsaka pateicību visiem, kas piedalījās aptaujā un sniedza LNS darbības individuālo vērtējumu!

15.08.2016

Sākas pieteikšanās apmācībām cilvēkresursu vadīšanā

 20. – 21. augustā un 10. – 11. septembrī Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” Sabiedrības integrācijas fonda finansētā LNS projekta “LNS darbības stiprināšana – 2016” 1.aktivitātes “Apmācības cilvēkresursu vadīšanā” ietvaros biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) telpās, Elvīras ielā 19, Rīgā, notiks apmācības cilvēkresursu vadīšanā. Apmācības kopumā ilgs 32 stundas.

05.07.2016

Lai iegūtu vērtējumu par biedrības darbību 2013. – 2016. gadā un izveidotu LNS stratēģisko plānu 2017. – 2019. gadam, LNS aicina visus darbiniekus un biedrus piedalīties aptaujā!

Aptaujas anketa ir pieejama LNS mājaslapā www.lns.lv  projektu sadaļā, projekta “LNS darbības stiprināšana – 2016” atvērumā, kā arī reģionālajās biedrībās. Anketu lūgums iesniegt/aizpildīt līdz 2016.gada 10. augustam.

01.07.2016

TU ESI LNS BIEDRS VAI DARBINIEKS – PIEDALIES, DOMĀ, VĒRTĒ, IESAKI! (video)

LNS aptaujas mērķis ir iegūt LNS biedru un darbinieku vērtējumu par LNS darbību 2013. – 2016. gadā un konstatēt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi. Jūsu ieteikumi un priekšlikumi tiks izmantoti LNS stratēģiskā plāna 2017. – 2019. gadam izstrādei.

13.06.2016

Apstiprināts projekts „LNS darbības stiprināšana - 2016” (video)

2016. gada jūnijā ir apstiprināts LNS projekts „LNS darbības stiprināšana -2016”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta izmaksas veidos 9966,81 EUR.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas