Search form

LNS darbības stiprināšana - 2017

20.10.2017

Kopsavilkums par paveikto projektā

Projekta “LNS darbības stiprināšana – 2017” mērķis ir veicināt biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” pamatdarbības noteikšanu tās mērķu sasniegšanā, sniedzot informatīvo un demokrātiskās līdzdalības veicināšanas atbalstu 383 biedrības biedriem.

06.10.2017

Iet un piedalīties, iet un darīt!

Projekta “LNS darbības stiprināšana - 2017” realizācijas laikā ir paveikts daudz, un šajā rakstā esam apkopojuši projekta mērķgrupas dalībnieku – LNS biedru un darbinieku – viedokļus par dalību aktivitāšu realizācijā, piemēram, reģionālajos praktikumos “NVO darbība demokrātiskā sabiedrībā” un līdzdalības darbnīcā “Nedzirdīgais demokrātijas procesā – problēmas un izaicinājumi, prakse”.

04.09.2017

LNS vēsturē pirmo reizi prezidente - sieviete

Divas dienas 19. un 20. augustā projekta “LNS darbības stiprināšana - 2017” Rītausmā risinājās biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” līdzdalības darbnīca “Nedzirdīgais demokrātijas procesā – problēmas un izaicinājumi, prakse” (turpmāk - darbnīca). Pirmajā dienā apsprieda domes pārskata ziņojumu par LNS darbības programmas 2013. – 2017. gadam izpildi. Pārskats uzskaitīja paveikto 18. kongresā apstiprinātajās sešās darbības jomās: LNS organizatoriskais darbs; sociālie pakalpojumi; informācijas pieejamības nodrošināšana; jaunieši un izglītība; nedzirdīgo kultūra, veselības veicināšana; saimnieciskā darbība un nekustamie īpašumi. Šajās jomās iekļauti 39 darbības pamatvirzieni.

28.08.2017

Informatīvais izdevums “Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” laikmetu griežos: no 1. līdz 19. kongresam””

Viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā – Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) nogājusi garu, sarežģītu savas veidošanās un attīstības ceļu. Gaidot Latvijas simtgadi, domas vairāk pievēršas arī LNS vēsturei – svarīgākajiem notikumiem, pavērsieniem, pārvērtībām gadu gaitā un tās tagadējo vietu mūsdienu sabiedriskajās norisēs.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas