Search form

31.05.2018

Drukāt

Veicināta LNS darbinieku komunikācijas prasme angļu valodā

Photo

Projekta “LNS darbības stiprināšana – 2018” ietvaros notika nodarbības darbnīcas “Vārdiskās komunikācijas prasmju paaugstināšana angļu valodā” (turpmāk – darbnīca) ietvaros ar mērķi – sekmēt komunikācijas prasmi angļu valodā 10 LNS darbiniekiem un biedriem ar minimālām pamatprasmēm angļu valodā vai bez tām.


Darbnīcas tematiskā programma sastāv no 7 tematiem 48 stundu apjomā, kur katra tematika ietver vārdu krājuma bāzi tematiskajos blokos, pamattekstu angļu valodā, vingrinājumus, jautājumus, atbildes un radošos uzdevumus. Šeit piedāvāti darbnīcas vadītājas Zanes Veidenbergas un nodarbību dalībnieku viedokļi par angļu valodas apmācībām.
 

Zane Veidenberga:

Kā nokļuvāt LNS projektā, lai mācītu angļu valodu nedzirdīgiem cilvēkiem?

Mana izglītība un līdzšinējā pieredze arī saistīta ar valodām, tulkošanu un to mācīšanu. Man vienmēr paticis darbs ar cilvēkiem – tiešais kontakts, ko nodrošina pasniedzēja un tulka profesija. Šajā darbā vienmēr var atrast ko jaunu, kas neļauj apstāties. No augstskolas kolēģiem uzzināju, ka LNS projektam vajadzīgs angļu valodas pasniedzējs. Pieteicos, jo darbu ar nedzirdīgiem cilvēkiem uztvēru kā jaunu izaicinājumu – cerams, ieguvēji būs gan mācību kursu dalībnieki, gan es kā pasniedzēja.

Kāda ir atšķirība – mācīt angļu valodu dzirdīgiem un mūsu cilvēkiem, kuri nedzird vārdu izrunu?

Man vēl nav bijusi saskare ar nedzirdīgiem cilvēkiem ne profesionālajā, ne privātajā dzīvē.

Bet esmu strādājusi ar dažādu auditoriju, kurā viens labāk mācās pēc dzirdes, cits – pēc redzes atmiņas. Mācot angļu valodu vājdzirdīgiem/nedzirdīgiem cilvēkiem, vairāk jāakcentē lasīšanas un rakstīšanas prasmju nostiprināšana.

Jūs izstrādājāt izdales materiālus darbnīcas dalībniekiem. Vai bija grūti tos pielāgot cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem?

Kā jau teicu, vairāk jāizmanto lasīšana un rakstīšana, nevis runāšana un klausīšanās. Arī lasīšanas un rakstīšanas uzdevumus var veikt gan individuāli, gan pāros un grupās.

Kā dalībniekiem veicies ar mācībām, un kur viņi varētu izmantot iegūtās zināšanas?

Dalībnieki ir jūtami paplašinājuši savu angļu valodas vārdu krājumu, lai varētu sazināties ar ārvalstu kolēģiem vai partneriem par jautājumiem, kas saistīti ar viņu tiešo darbu, ar LNS darbību, kā arī par nedzirdīgo tiesībām un iespējām Latvijā.

Šīs zināšanas noteikti noderēs, darbojoties dažādos starptautiskos projektos, piedaloties starptautiskos semināros, konferencēs un citos pasākumos.

Vineta Miljone, LNS klientu apkalpošanas speciāliste: Nolēmu, ja piedalīšos – sliktāk jau nepaliks. Ja darbā būs kāds viesis no ārvalstīm, vismaz nedaudz varēšu sazināties. Zināšanu angļu valodā man maz, jo ikdienā to nelietoju, tāpēc viss ātri aizmirstas. Esmu vājdzirdīga un tik labi nedzirdu pareizo izrunu, ir grūti lasīt un uztvert pasniedzējas teikto. Tomēr vēlētos turpināt angļu valodas apmācības, lai to uzlabotu.

Ārija Medne, LNS sociālā darbiniece, zīmju valodas tulks: Jau agrāk vēlējos apgūt angļu valodu, bet nebija laika. Apmācības darbavietā – tas ir ļoti ērti un atbilstoši mūsu specifikai. Esmu sajūsmā par pasniedzējas apmācību stilu un metodiku. Materiāli atbilstoši sagatavoti mūsu darbam LNS un tieši ar šādu mērķgrupu – ar dzirdes invalīdiem. Būtu jauki, ja šī brīža pasniedzēja turpinātu ar mums darbu angļu valodas apgūšanā.

Sandra Gutāne, SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” sociālā darbiniece: Tā man bija lieliska iespēja papildināt vārdu krājumu angļu valodā tiešā saistībā ar manu darbu LNS. Turpmāk mēs paši jau varēsim ārvalstniekiem mazliet pastāstīt par LNS un Rehabilitācijas centru. Nodarbībās apguvām noderīgus praktiskos piemērus.
Vēl plusi nodarbībām – ērta atrašanās vieta un piemērots laiks. Paldies pasniedzējai par individuālo pieeju katram no mums. Ja vēl būs iespēja, labprāt piedalīšos!

Materiāls sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par materiāla saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība””.

 

Materiālu sagatavoja: Karīna Pavlova, informācijas un publicitātes pasākumu ieviešanas vadītāja un Ivars Kalniņš, informācijas un publicitātes pasākumu darba grupas loceklis
Foto: Juris Grundulis
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas