Search form

11.09.2018

Drukāt

Diskusija: kā nedzirdīgiem būt līdzvērtīgiem sabiedrības pilsoņiem

Photo

LNS projekta “LNS darbības stiprināšana – 2018” realizācija notiek pilnā sparā. Pašlaik tiek veikti sagatavošanas darbi lielam pasākumam “Atvērta pilsoniskā platforma caur zīmju valodu”, kurš tiks organizēts 2018. gada 28. – 29. septembrī 2. aktivitātes “LNS instuticionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībai” 2.2. apakšaktivitātes “Diskusijas pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībai” ietvaros.

Pasākuma mērķis ir veicināt kritiskās domāšanas, kas balstīta uz zināšanām, izpratni, sadarbību un līdztiesību, attīstību, lai, analizējot zīmju valodas lomu, sekmētu LNS institucionālo kapacitāti un sekmētu LNS biedru un darbinieku pilsoniskās aktivitātes pieaugumu.

Sagatavošanas darbus pasākumam veic darba grupas vadītāja Brigita Lazda kopā ar darba grupas locekļiem Sandru Gerenovsku, Inesi Immuri, Kristīni Magoni, Māru Lasmani u.c.

Pasākuma norisē paredzēts iesaistīt vismaz 150 mērķgrupas dalībniekus – LNS darbiniekus un biedrus, to skaitā no LNS reģionālajām biedrībām un grupām; jauniešus, pirmspensijas, pensijas vecuma cilvēkus.

Pasākuma programma būs piesātināta ar dažādām aktivitātēm. Kas tieši notiks?

► paneļdiskusija “Nedzirdīgie – pilsoniskās sabiedrības daļa, kas izmanto zīmju valodu. Problēmas un risinājumi”. Diskusijā piedalīsies LNS vadība, pārstāvji no LR Labklājības ministrijas, LR Kultūras ministrijas, LR Izglītības un zinātnes ministrijas, LR Tiesībsarga biroja, Rīgas domes, NVO sektora, nedzirdīgo skolu un pirmskolas iestādēm. Paneļdiskusijas laikā plānots apspriest šādus problēmjautājumus: 1) kā nedzirdīgiem kā līdzvērtīgiem sabiedrības pilsoņiem paust savu gribu un realizēt savas sabiedriskās vajadzības un tiesības ierobežoto zīmju valodas resursu apstākļos; 2) kāda ir LNS loma nedzirdīgo interešu pārstāvniecības procesos (sasniegtais, problēmas, iespējamie risinājumi);

ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu finansētās mērķprogrammas “Latvijai – 100” ietvaros realizētā LNS projekta “Vēsturiskais ceļš uz simtgadi” prezentācija – latviešu zīmju valodā izveidoto īsfilmu prezentācija par Latvijas vēsturi, projekta darbinieku un dalībnieku stāstījumi par iegūto pieredzi un iespaidiem darba procesā;

saviesīga pēcpusdiena “Integrēta sadarbība un atbildība”, kuras ietvaros paredzēt organizēt neformālas debates par paneļdiskusijas jautājumiem, organizēto 2018. gada jūnijā – augustā reģionālo diskusiju prezentācijas (gūtās atziņas, priekšlikumi utt.);

priekšlasījums “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018. gadam – no plāniem līdz realizācijai. Labās prakses piemēri”;

darbs grupās un debates par priekšlasījumu un prezentēto LNS KKF projektu “Vēsturiskais ceļš uz simtgadi”, atziņas un problēmu izvirzījums;

darba grupu “Pozitīvā klimata kartējuma” prezentācijas par vairākiem problēmaspektiem: 1) nacionālā identitāte un latviešu zīmju valoda; 2) nedzirdīgo kultūra un latviešu zīmju valoda; 3) izglītība, pilsoniskā izglītība un latviešu zīmju valoda; 4) pilsoniskās sabiedrības attīstība un latviešu zīmju valoda; 5) starpkultūrau dialogs un latviešu zīmju valodā;

konkurss “Es Latvijā, es Latvijai” starp LNS reģionālo biedrību/grupu izveidotām komandām par pilsoniskās sabiedrības, Latvijas Republikas Satversmes, Latvijas vēstures aspektiem;

socioloģiskais mērījums – tiks noteikts to dalībnieku skaits, kuri uzskata, ka Latvijā pilsoniskā sabiedrība attīstās un iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties pilsoniskās aktivitātēs, un noteikts mērķgrupas dalībnieku īpatsvars, kas pēdējo trīs gadu laikā ir iesaistījušies LNS aktivitātēs;

Latvijas simtgadei veltīts nedzirdīgo pašdarbības kolektīvu koncerts.

Pasākuma programma ir piesātināta.

Aicinām visus interesentus pieteikties dalībai pasākumā “Atvērtā pilsoniskā platforma caur zīmju valodu” līdz 2018. gada 22. septembrim (ieskaitot) elektroniski vai personīgi pie

1) darba grupas vadītājas/LNS viceprezidentes Brigitas Lazdas, e-pasts: [email protected];

2) vai pieteikties pie reģionālo biedrību/grupu vadītājiem:

- Elvīras Čaikas, LNS Daugavpils RB , e-pasts/skype: [email protected];
- Gundegas Paņko, LNS Liepājas RB, e-pasts/skype: [email protected];
- Ievas Geiges Preiss, LNS Ventspils RB, e-pasts/skype: [email protected];
- Raimondas Tabakas, LNS Kuldīgas RB, e-pasts/skype: [email protected];
- Anitas Ceples, LNS Smiltenes RB un LNS Smiltenes RB Alūksnes grupa, e-pasts/skype: [email protected];
- Daces Lāces, LNS Valmieras RB, e-pasts/skype: [email protected];
- Mārītes Sarkanes, LNS Rēzeknes RB, e-pasts/skype: [email protected];
- Santas Kesenfeldes, LNS Rīgas RB, e-pasts/skype: [email protected];
- Vitas Alksnes, LNS Rīgas RB Pļaviņu grupa, e-pasts/skype: [email protected] .

Pasākums notiks Rīgā, Kandavas iela 27.

Sīkāk ar pasākuma “Atvērtā pilsoniskā platforma caur zīmju valodu” norises programmu un tās laikiem 2018. gada 28. – 29. septembrī iepazīties var šeit.

Informējam, ka Projekta "LNS darbības stiprināšana – 2018" 2.2. apakšaktivitātes "Diskusijas pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībai" 2.pasākumā "Atvērtā pilsoniskā platforma caur zīmju valodu" 2018. gada 28.septembrī un 29. septembrī tiks filmēts un fotografēts. Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat, ka pasākuma laikā tapušie video, audio un foto materiāli ar Jūsu redzamību tajos var tikt izmantoti šī un citu pasākumu publicitātes un sabiedrības informēšanas nolūkiem LNS projekta "LNS darbības stiprināšana-2018" ietvaros. Papildu informācija pa tālruni 25155419 vai latviešu zīmju valodā griezties pie LNS viceprezidentes Brigitas Lazdas.
 

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība””.

 

Rakstu sagatavoja: publicitātes pasākumu ieviešanas darba grupas loceklis Ivars Kalniņš
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas