Search form

LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide

22.04.2016

Projekta “LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide” realizācijas rezultāti

Projekta “LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide” 3. aktivitātes “LNS JC darbības materiāli tehniskā stiprināšana. Informatīvo materiālu izveide un izvietošana LNS mājaslapā” ietvaros sagatavoti informatīvie materiāli par LNS Jauniešu centra (LNS JC) darbību.

29.03.2016

Jauniešu projekta aktivitātes sasniedz kulmināciju – sagatavots stratēģiskais darbības plāns 2016. – 2020. gadam (video)

Šī gada sākumā aizsāktais Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētais LNS projekts “LNS Jauniešu centra kapacitātes pilnveide” tuvojas noslēgumam.

04.02.2016

Jauniešu apmācības projektā noslēgušās (video, foto)

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētais LNS projekts „LNS Jauniešu centra kapacitātes pilnveide” ir sekmīgi uzsācis darbību un šī gada janvārī ir ieviesta pirmā aktivitāte „Praktiskās apmācības „Darbs ar jauniešiem. No vīzijas līdz rīcības plānam”.

23.12.2015

Pieteikšanās anketa LNS projektā „LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide”

LNS projektā „LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide” var pieteikties jebkurš jaunietis, kurš ir LNS biedrs un dzīvo Rīgas pilsētā.

23.12.2015

Rīgas domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta atbalsts Jauniešu centra kapacitātes stiprināšanai projektā „LNS jauniešu centra kapacitātes pilnveide”

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Rīgas domes Izglītības, Kultūras un Sporta departaments 2015. gada 14. decembrī parakstīja līgumu (Nr. DIKS-15-3916-lī) par atbalstu neformālo apmācību veikšanai 10 jauniešiem - LNS biedriem dzīvojošiem Rīgas pilsētā, lai izstrādātu LNS Jauniešu centra (LNS JC) vidējā termiņa stratēģiskā darba plānu 2016.-2020. gadam.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas