Search form

Ripo, ripo kamolītis, klusi darbus darīdams

08.08.2016

Tukumniekus lietus nebaida: aizvadīta sportiska diena dabā

Saulīte mūs cepināja pārmaiņus ar lietutiņa šaltīm visā dienas garumā. Tas gan nemaz mums netraucēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs atpūtas vietā „Rūši” ar Tukuma novada domes atbalstu. Tās notika Milzkalnes apkaimē.

14.04.2016

Tukuma grupa realizēs projektu “Ripo, ripo kamolītis, klusi darbus darīdams”

LNS iesniegtais projekts “Ripo, ripo kamolītis, klusi darbus darīdams” Tukuma novada domē ir apstiprināts un gūs finansiālu atbalstu aktivitātēm, kuras īstenos Rīgas RB Tukuma grupa. 2016. gada 8. februārī ar Tukuma novada Domi noslēgts LNS sadarbības līgums par minētā projekta īstenošanu no 1.04.2016. līdz 16.12.2016.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas